Die Weg

 

'n Duidelike teenstelling

“Want die vlees (sondige natuur) begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.” Galasiërs 5 :17 (53-vertaling).

Daar is baie teenstellinge in ons wêreld. Daar is sosiale, politieke en rasse teenstellinge; ook teenstellinge op die gebied van rang en stand, ontwikkeling en besittings, karakter en aanleg. En dit kan so maklik in vyandige teenstellinge ontaard. Dan bloei haat en hoogmoed, leuen en minagting, jaloesie en wantroue. Is dit nie so dat die sondige mens voortdurend skeidslyne deur die samelewing wil trek nie? Hoeveel energie verspil ons nie aan onsuiwer, eiewillige teenstellinge nie! Hoe veg ons nie op fronte waarop Christus nie staan nie! Die pelgrims op die kruistogte was oortuig dat Christus hulle opperste generaal was - en so ook die Jesuïete tydens die inkwisisie.

Maar ons hoef nie net na ander te kyk nie. 'n Sterwende Christen, wat sy lewe lank ernstig gestry het vir allerlei “beginselsake”, het op sy sterfbed gesê: “hoeveel waardevolle energie het ek verspil aan dinge waarvan ek gemeen het dat Christus daaragter staan. Sê aan die mense om seker te maak dat hulle waarlik saam met Christus stry.” Laat ons seker maak dat ons besig is met 'n stryd waaroor ons nie later berou sal hê nie.

So 'n stryd is die stryd tussen die vlees (ons oue, sondige natuur) en die Gees (wat ons nuwe lewe regeer). Volgens Paulus staan hierdie twee teenoor mekaar “sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.” Met hierdie stryd mag jy jou maar ernstig besig hou – jy sal nooit spyt wees daaroor nie. 'n Mens kan nie maar net jou begeertes navolg nie. Dit is gevaarlik, want ons wense en begeertes kom meestal uit ons vlees. Ons eerste reaksie op alles wat met ons gebeur is gewoonlik gerig op ons selfbehoud, eie eer en eie belang. Die maatstaf is vleeslik en staan teenoor die Gees wat ons nuwe lewe behoort te regeer.

Verreweg die grootste deel van ons optredes is instinktief en spontaan. Dit is natuurlik - maar minstens 95% daarvan is vleeslik: dit kom uit ons ou natuur te voorskyn! Net soos die evangelie nie van die mens kom nie, kom die begeertes van die Heilige Gees ook nie uit die mens nie, want die begeertes van die Heilige Gees druis in teen die begeertes van die vlees (sien vorige boodskap). Dit is 'n suiwere teenstelling. Dit bring skeiding dwarsdeur ons hele bestaan. Waar ons ons ook al bevind: in die huisgesin, in die kerk, in die politiek, in die wetenskap, oral moet ons leef volgens die begeertes van die Gees - die Gees wat Christus in alles wil verheerlik deur Hóm as Redder en Koning te erken en te eer.

Uit: Venster op het leven: ds J Overduin
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css