Die Weg

 

God se arm en kragtige regterhand

“U het 'n magtige arm, sterk is u hand, kragtig u regterhand.” - Psalm 89:14.

Het God 'n arm, hand of kragtige regterhand? Hy is mos 'n geestelike wese, hoe kan Hy dan arms en hande hê? Tog beskryf die Bybelse outeurs Hom so! Ja, ons kan net iets van God verstaan, as daar op 'n menslike manier van Hom gepraat word. Ons weet goed wat 'n magtige arm is. Of 'n hand wat sterk is, of 'n regterhand met krag in. Met hierdie beskrywings skilder die Psalmdigter vir ons die God van die verbond, wat Hom aan mense verbind het. Wie saam met Hom sy lewenspad loop, kry daardeur die vertroue wat hy nodig het. God is anders as die afgode van destyds, anders as die Romeine se “deus ex machina”, wat soos 'n masjien-reddergod neergedaal het om die mens uit sy nood te verlos.

Nee, die God van Israel, is dieselfde Vader, Seun en Heilige Gees, wat Hom in die Nuwe Testament openbaar het. Hy is self lewende God. Hy hoef nie gemaak te word nie. Nie uitgedink te word nie. Nie met 'n masjien op die verhoog neergesit te word nie. Hy is wat Hy is. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van lewendes.

Watter versekering put ek en jy uit die God wat so beskryf word?

“U het 'n magtige arm, sterk is u hand, kragtig u regterhand” (Psalm 89:14) – so is God as 'n mens oor Hom dink asof met 'n menslike liggaam. Al drie die vergelykings spreek van God se almagtigheid. Daar is niks en niemand soos Hy nie. Hy is die Skepper, aan wie die storms gehoorsaam is. Hy is sterker as die Rahab monster van die see. Nasies kon nie teen Hom standhou toe hulle teen Israel geveg het nie.

Psalm 89 verkondig die beloftes aan die koningshuis van Dawid. Ook hy was van God se kragtige regterhand afhanklik. Van Goliat af, in die spannende verhouding met koning Saul, in sy talle oorloë teen die buurnasies, is die eer aan God gegee. Maar Dawid was ook net mens, en sy koningskap was tydelik. Met die koms van die Messias, gebore uit die nageslag van Dawid, word die ewige Koning bekend gemaak. Hy is Jesus Christus. Sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Tog het ons deel aan sy seëninge. Jesus kon met sy hemelvaart verklaar: “Aan my is gegee ALLE MAG in die hemel en op aarde!”. Hy is die een in wie die magtige arm, sterke hand en kragtige regterhand van God op aarde nog meer sigbaar geword het. Hy is die Verlosser Jesus, die Gesalfde Christus, ons Here en Koning.

Jesus brei God se verbond uit, sodat elkeen wat in Hom glo, deel kan hê aan sy HEMELSE KONINKRYK. Uit hierdie hemelse koninkrykburgerskap put gelowiges vandag hulle krag. Ons lewe op aarde word nie bepaal deur presidente en konings nie, nie deur geldmagte en materiële groottes nie. Nee, ons ken Hom en vertrou Hom, wat aan die regterhand van sy Vader gaan sit het. Hy heers oor sy geskape heelal, oor die nasies, maar ook oor my persoonlike lewe. In sy magtige arm, sterke hand en kragtige regterhand is ek veilig.

DAAROM BID EK MET VRYMOEDIGHEID: “LAAT U KONINKRYK KOM!”

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css