Die Weg

 

Wat verwag jy van die lewe?

Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.” - Johannes 10:10.

Dit is seker een van die verse in die Bybel wat die meeste misbruik word. Gewoonlik word dit in verband gebring met rykdom en welvaart en word veral deur welvaartspredikers vir hulle eie doeleindes uitgebuit. Dit is mense vir wie die aardse bestaan net gaan om besittings. Maar is dít wat Jesus hier bedoel?

God het vir jou die gawe van die lewe geskenk om voluit te leef, maar op die regte manier. As jy verveeld voel met die lewe, ongeag jou ouderdom, dan is dit tyd om daardie vervelige ure te benut en te kyk waar jy jou lewe kan verbeter. Daar is so baie dinge in die lewe waaraan 'n mens jou aandag kan en moet wy om jou lewe godvrugtig deur te bring. Petrus sê: “Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug” (2 Petrus 1:3-6).

As jy jou lewe dus oninteressant vind tot op die punt van verveling, kan daar iets verkeerd wees in jou houding teenoor die lewe. God het jou nie die gawe van die lewe gegee om dit met niksdoen te verspil nie. Dan is dit die tyd om jou selfgesentreerde fokus weg te draai van jouself en dit te vestig op ander mense en die wêreld rondom jou waar jy diensbaar kan wees. Begin by die klein dingetjies en jy sal vind dat dit al verder sal uitkring soos die rimpels wat gevorm word wanneer jy 'n klippie in 'n dam water gooi. Die Bybel sê: “Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie” (Sagaria 4:10). En doen dan wat jou hand vind om te doen.

Die liefde van Christus word duidelik gesien in sy aanbod om 'n oorvloedige lewe te skenk aan almal wat Hom as die Here van hulle lewens wil aanvaar. As jy sy woorde gehoorsaam, sal Hy jou lei om jou verstandelike en geestelike horisonne te verbreed sodat jou begrip van die lewe sal verdiep. Hy gee jou die gawe van onderskeiding sodat jy mense en gebeure in 'n nuwe lig sal sien. Wanneer Christus jou met sy Gees vervul kan daar nie meer enige ruimte vir verveeldheid en selfgesentreerdheid in jou lewe wees nie. Jy sal dan die wonder van die lewe meer opreg kan waardeer in jou liefde vir en diensbaarheid aan God EN aan jou medemens.

“Om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe, vir nou en die toekoms.” (1 Timoteus 4:7-8).

-dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css