Die Weg

 

Die god van die tydgees

As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is.” - 2 Korintiërs 4:3-4.

Baie mense verkeer onder die indruk dat dit 'n nuwe ding is om van “die gees van die tyd” of die “tydsgees” te praat. Maar dit is natuurlik nie so nie. Elke tyd word deur 'n bepaalde gees beheers wat sy eie stempel op die mense afdruk. Só moes sowel die profete as die apostels veg teen die tydsgees. So het Jesus ook gedoen en so ook al die grotes in die kerkgeskiedenis.

Meestal staan die tydsgees lynreg teenoor die Heilige Gees. Maar, God sy dank, gebeur dit ook dat die Heilige Gees binne die gees van die tyd werk, vir sover iets openbaar gemaak word van die heerlikheid van die Ryk van God.

Paulus het dit in hierdie teksgedeelte oor mense, wat ondanks die duidelike en eerlike prediking van die heerlikheid van Christus, niks van hierdie heerlikheid sien nie. Hulle is verblind deur die gees van die tyd, wat alleen 'n oog het vir die heerlikheid van die verganklike dinge. Dit is soos wanneer ons verblind word deur die vol ligte van 'n aankomende motor, sodat ons nie die pad kan sien nie en nie weet waar ons ry nie.

Net so is daar mense wat hulle deur die vol ligte van die tydgees laat verblind. Ja, dan kan hulle die heerlikheid van Christus ook nie onderskei en sien nie.

Die ongeloof redeneer nie vanuit die Heilige Gees nie, maar vanuit die tydsgees; nie vanuit Christus nie, maar vanuit die onwedergebore mens; nie vanuit die “dwaasheid” van die kruis nie, maar vanuit die “wysheid” van hierdie wêreld (vgl 1 Kor 1:18).

Vandaar kom alle soorte wysbegeerte en selfs teologieë waarin die heerlikheid van Christus nie te vinde is nie, en waarin nie Christus nie, maar die sondige mens die stralende middelpunt is. So  kan die evangelie van Christus bedek word. En so gaan mense in ongeloof verlore. Daarby bly ons verantwoordelikheid wel enorm groot. Luister maar na Paulus wat dit beter weet en dit uitgehou het deur die steeds wisselende tydsgees. Hy wil dat Christus ons bevry van die god van ons tyd.

Ds J Overduin in Bevrijding:Bijbels dagboek
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css