Die Weg

 

Weet jy van God of vertrou jy op Hom?

Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”  - Psalm 91:1-2.

Jy is ook soos ek iemand wat gereeld Bybel lees, na preke luister, lief is vir Christelike boodskappe per e-pos en op die internet. En jy stem saam oor die waarheid van die Woord oor God, sy almag en wysheid, sy vaderlike goedheid en liefde. Jy bevraagteken dit nie, stry nie daaroor nie, aanvaar dit met die verstand.

Maar VERTROU ons regtig op God? Kan ons saam met die Psalmdigter sê “my God op wie ek vertrou”  (Psalm 91:2)?

Hoe toets ons ons vertroue op God? Deur te leef volgens wat my verstand aanvaar. Dit is soos om 'n gids te ken, maar ook saam met hom die Namib se duine te trotseer!

Vertroue in God laat my op 'n ander manier beplan, sodat my verwagtinge nie gebou word op my insig, of op die waarde van die geld in my bankrekening, of op die menings van ingeligte konsultante nie. Om anders op te tree, beteken dat my lewensrigting en lewenstyl nie dieselfde sal wees as al my vriende of kollegas s'n nie.

Vertroue op God maak my nie 'n waaghals nie, maak my nie onverantwoordelik nie, maar bevestig juis my sekerheid dat my lewe en my toekoms deur die almagtige God bepaal word.

Mense wat op God vertrou, is mense wat soos 'n boom met stewige wortels is, wat altyd nuwe blare uitstoot, wat vrug dra op die regte tyd.

Wanneer jy op God vertrou – kom jy eers werklik aan die lewe! Jeremia het geprofeteer:
“Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel,
die mens vir wie die Here ’n veilige vesting is;
so iemand is soos ’n boom wat by water geplant is
en sy wortels na die stroom toe uitstoot,
nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het;
’n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie
.” (Jeremia 17:7-8).

Geloof en vertroue is meer as om “in te stem” met wat die Bybel oor God leer. Geloof en vertroue in God is om in jou persoonlike lewe, jou huwelik en gesin, jou beroep, ja jou hele lewe, met geestelike krag op te tree. Dan weet jy nie net van God nie, maar jy loop jou pad saam met Hom. Daar is 'n diep oortuiging in jou hart dat God leef, dat Hy getrou is, dat jy Hom wil gehoorsaam en volg. Hy staan in die sentrum van jou hart, verstand en kragte!

Mag jy vandag leef soos iemand wat sy VERTROUE in die Here stel. Dan sal jy ervaar hoe nuwe blare en kosbare vrugte deel van jou lewe word. Selfs in droë jare! Want jou wortels is na sy lewende water uitgestoot.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css