Die Weg

 

'n Glorieryke toekoms wat wag

"En Ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afsku hê nie. En Ek sal in jul midde wandel en vir julle ‘n God wees, en júlle sal vir My ‘n volk wees." - Levitikus 26:11-12 (53-vertaling).

--- Die aanhaling hierbo verwys na God se teenwoordigheid onder die volk van Israel in die tyd van die Ou Testament voordat Israel afvallig geword het van God. Hulle is natuurlik terdeë vir hierdie afvalligheid gestraf en Jerusalem en die tempel is vernietig. Die aanhalings hieronder verwys na 'n nuwe bedeling wat Jesus Christus vir ons bewerk het. Let op die ooreenkoms tussen Levitikus 26:12 (Ou Verbond) en Openbaring 21:3  (Nuwe Verbond) ---.

"Die nasies sal sien dat jy gered is, Jerusalem, al die konings sal sien dat jy mag het. Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die HERE self vir jou gekies het. Die HERE sal jou soos 'n sierlike kroon in sy hand hou, jou God sal jou soos 'n koninklike tulband vashou." - Jesaja 62:2-3.

"Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep; aan dié wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie. Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat Ek gaan skep: Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem, Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie." - Jesaja 65:17-19.

"Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is." - Openbaring 21:1-2.

"En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God." - Openbaring 21:3 (53-vertaling).

"Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie." - Hebreërs 9:11.

- dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css