Die Weg

 

'n Lewe van oorvloedigheid

"Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na My toe, luister, en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid.... Vra na die wil van die HERE terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom genadig wees; hy moet hom tot ons God bekeer, Hy vergewe altyd weer." - Jesaja 55:1-7 (83).

"As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt." - Jakobus 1:5.

Wat is voorop in jou gedagtes en hoeveel aandag gee jy aan die diepere, geestelike sy van die lewe? God se Woord is nogal baie duidelik hieroor! Tereg kan die Here sê, “my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie.” (Jesaja 55:8).  Want waar ons gedagtes geskoei is op die tydelike, is God se gedagtes gerig op die ewige en Sy verbond met die mens. Jesus sê: “Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? “ (Matteus 6:25). Want die lewe bestaan nie net uit die verganklike dinge nie.

In Jesaja 55 roep God ons op om ons na Hom te wend en om gebruik te maak van die hand van genade wat Hy na ons uithou. Ons word uitgenooi na 'n feesmaal van wyn en melk. Wyn simboliseer vrede, en melk simboliseer voeding, of beter nog, geestelike voeding: “…en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die Woord, dat julle daardeur kan opgroei” (1 Petrus 2:2; 53-vertaling). Die gevolg is: “Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.” (Efesiërs 4:13-14).

Wat by hierdie feesmaal gevoed word is ons gees. As ons Sy uitnodiging aanvaar, as ons ons verkeerde weë laat staan en ons ons na Hom toe keer, sal Hy sy oorvloedige genade oor ons uitstort. Wie die Here met 'n eerlike hart soek en hom heelhartig aan God toewy, sal die gevolge in sy lewe sien. Ons sal deel hê aan 'n vrede wat net by God gevind kan word en toegang hê tot die Bron van alle wysheid: “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.”  Dan sal ons, sonder angs of vrees, alles wat in die wêreld gebeur kan sien in die lig van God se Woord.

En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.” - Filippense 4:7.

--

*[Daar is 'n dringendheid in dié uitnodiging: Kom nou, “terwyl Hy nog te vinde is”, “terwyl Hy nog naby is”. Die geleentheid is nou daar, die feesmaal is nou gereed. Wie dan met God wil wees, moet dit dadelik doen – met God vandag! Daar kom ongetwyfeld 'n tyd wanneer dit te laat sal wees. Daar is 'n tyd wanneer die feesmaal se deur gesluit sal word. - Annes Nel: Byderwets en Byderwoords]*

- dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css