Die Weg

 

Kom na My toe

Nadat Jesus se broers na die huttefees toe vertrek het, het Hy self tog ook gegaan, nie openlik nie maar onopvallend. Die Jode het toe by die fees na Hom gesoek en gevra: “Waar is hy?” Onder die feesmenigte is daar baie oor Hom gefluister. Party mense het gesê: “Hy is 'n goeie man.” Maar ander het gesê: “Nee, hy mislei die mense.”  Tog het niemand openlik oor Hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die Jode. - Johannes 7:10-13.

Dit is Loofhuttefees in Jerusalem. Duisende Jode het gekom om God te dank vir 'n vrugbare oes, en om te bid om sy seën in die nuwe seisoen. Ook die verlossing uit Egipte is tydens die fees herdenk. Jesus is ook teenwoordig tussen die groot skare wat nóg die ware seën, nóg die ware verlossing van God ken. Op die laaste en groot dag van die fees staan Hy op om dit aan almal aan te bied: As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! Strome lewende water sal uit sy binneste vloei”  (Joh 7:37).

Die dors waarvan Jesus hier praat, is die behoefte wat elke mens het om met God versoen te kan wees, om sy teenwoordigheid te ken. Die water wat Jesus belowe, is meer as net 'n tydelike seën. Dit is die volle en oorborrelende seën van die Heilige Gees. Almal het dié dors en almal mag dié water kom drink. AI vereiste is om op Jesus te vertrou, om Hom te glo. Ons lees hier dat Jesus se duidelike en eenvoudige aanbod deur die hoorders bespreek word. Vir sommige is dit te goed om waar te wees, vir ander is dit lasterlik, en vir 'n klein groepie word dit die waarheid wanneer hulle vorentoe gaan om die aanbod aan te gryp.

So is dit vandag nog. Alle mense het steeds die diep behoefte aan die volle seën van God. Ons harte bly onrustig, totdat ons die vrede van God ervaar. Ook Jesus se aanbod staan nog net so. Hy nooi alle mense om na Hom toe te kom en in Hom te glo. Hy belowe 'n oorvloed, die volle seën van die Heilige Gees. Ook die reaksie bly dieselfde. Sóveel mense verwerp die aanbod en probeer om op ander maniere die dors te les. Vir sommige is dit die najaag van hoë ideale - sukses, roem en rykdom. Vir ander is dit die najaag van allerhande vorms van genot. Vir die meeste mense is elkeen sy eie god - alles draai om die eie behoeftes en belange. So probeer ons die groot lewensdors van ons binneste les.

Die enigste ware antwoord is om in opregtheid - nie uit nuuskierigheid nie - na Jesus te gaan. Ons moet voor Hom erken dat die metodes wat ons self aangewend het, niks gehelp het nie. Ons moet ook erken dat net die water wat Hy gee, ons dors kan les. Dit is wat geloofs-oorgawe beteken. Dit gebeur wanneer ons vir die eerste keer na Hom toe gaan om 'n kind van God te word. Dit gebeur ook wanneer ons telkens weer na Hom toe moet gaan om opnuut in die volheid te kan deel. Dit is juis die Heilige Gees wat die dors in ons aanwakker sodat ons sy seëninge kan ontvang. Jesus nooi nog: Kom na My toe en kry die volheid van God!

Gebed: Dankie, o Here, vir hierdie dors in my hart om saam met U te kan wees. Dankie dat U hierdie dors ook les. Amen.

Uit: Byderwets en byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css