Die Weg

 

Sonder God en sonder hoop? Verskriklik!

“In dié tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus.” - Efesiërs 2:12-13.

Dalk ken jy so iemand, dalk voel jyself vandag so? Sonder God en sonder hoop!

Dit moet 'n verskriklike belewenis wees. Eensaam! Op jouself aangewys. Sonder gewaarborgde hoop.

Sommige mense kies doelbewus teen God. Ek kan regkom sonder Hom! Sommige is teleurgesteld met God. Daarom weier hulle om weer nader aan Hom te beweeg. Sommige het ander “gode” waarop hulle hulle hoop bou. 'n Valse godsdiens, selfgemaakte afgode, ...

Sonder hoop, sonder God

Die Griekse deel van die gemeente in Efese was eers “sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld” (Efesiërs 2:12). Afgodsdienaars, wat soos hulle voorouers vir eeue lank 'n nuttelose godsdiens beoefen het. Baie godsdienstig, maar sonder God!

Hy beskryf hulle situasie soos volg:

=> Sonder Christus
=> Uitgesluit uit die burgerskap van Israel
=> Ver van God en sy verbondsbeloftes
=> Met die neerdrukkende somtotaal: “sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld”!

Vóór Christus het al die nasies so geleef. God het eensydig, uit genade, Hom slegs aan Abraham en sy nageslag verbind en 'n verbond gesluit: Ek sal julle God wees, julle my volk, en ek sal vir julle 'n (nuwe) woonplek gee (Genesis 15:18-21. Genesis 17:7-8).

Met hoop, saam met God

Maar nou het 'n nuwe tydvak aangebreek! Jesus Christus, het as verlosser van die nasies gekom. Eers vir die Jode (oorblyfsel van ou Israel), maar ook vir die ander nasies. “Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus.” (Efesiërs 2:13). Deur Jesus het Hy uitgereik na die wêreld wat sonder God was.

En die verskil? “Julle is dus nie meer ver van God af nie ...” Wat 'n voorreg! Die ware God trek jou in Christus nader aan Hom; gee jou burgerskap van sy hemelse koninkryk; word jou Vader en maak jou deel van sy huisgesin. Baie dinge het in die pad gestaan. Afgodsdiens, verhardheid teen God, navolging van die Bose, toegee aan die begeertes van die slegte hart. Die mensdom kon dit nie alleen oorbrug nie.

God voorsien self in die brugbouer. Sy Seun Jesus het die oorsprong van skeiding kom wegneem. Sonde moes gestraf word! Aan die kruis is Hy gestraf, in ons plek. Sy offerbloed was nodig om die nuwe verbond met al die nasies te bekragtig. Elkeen wat in Jesus Christus glo, kry deel aan sy seën – burgerskap, kindskap, vir ewig.

Jy hoef nie meer sonder God en sonder hoop te wees nie! In Christus het jy alles!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css