Die Weg

 

Het jy rede om van blydskap te dans?

Dan sal die jong meisies dans van blydskap saam met die jong mans en die ou mans. Ek sal hulle droefheid in vreugde verander, Ek sal vir hulle uitkoms gee: Ek sal hulle bly maak, hulle sal geen kommer meer hê nie. - Jeremia 21:13.

Ek beleef die afgelope tyd by baie mense 'n neerslagtigheid, 'n soort hooploosheid. Dit is asof mense net die donker wolk raaksien, maar geen son daaragter nie. Omstandighede kan ons hoop vernietig en ook ons vreugde steel. En die omstandighede is nie maklik vanjaar nie! Die ergste droogte in jare, ekonomiese onsekerhede, kommer oor staatkundige sake in Suider-Afrika. Vir sommige lesers is daar ook op persoonlike vlak beproewinge, soos siekte en verlies, te veel verantwoordelikhede, of verbrokkeling van gesinstrukture!

Is daar te midde van neerdrukkende sake iets wat blydskap gee?

Het ons nou redes om te dans van blydskap? Of is daar iets waarna ons kan uitsien, wat ons sal laat dans van vreugde?

Die Woord van die Here verras my telkens, omdat dit so teen die normale gang van sake 'n helder ligstraal laat deurbreek. So was dit toe ek Jeremia 31 lees. Dit beskryf hoe die Here sy stukkende en gehawende verbondsvolk na jare van ballingskap weer uitkoms en hoop sal gee. Groot dinge word beloof. Die volk sou weer hulle plek volstaan tussen die nasies. Niemand het dit verwag nie, omdat die terugkerendes na hulle tuisland nie indrukwekkend was nie. Onder hulle was blindes en kreupeles, swanger vrouens en vrouens in kraam (31:8). Tog word daar beloof: Dan sal die jong meisies dans van blydskap saam met die jong mans en die ou mans (31:13).

Hier word van 'n meer omvattende blydskap geskryf, nie slegs 'n politieke uitkoms of materiële sekerhede nie. Die Here beloof dat HY sal doen wat die mens nie kan vermag nie!  Hy sal sy koninkryk op aarde vestig, te midde van mense en hulle daaglikse omstandighede. Hy sal blydskap in mense se harte gee wat nie sy oorsprong by mensgemaakte dinge het nie.

Het jy die hoop om weer te dans van blydskap – ten spyte van negatiewe omstandighede?

Dit is vir ons moontlik. Nie omdat ons ons oë toeknyp vir negatiewe sake nie, maar omdat ons uit God se geestelike krag optree. Dit wat onmoontlik lyk om te verander, dit doen Hy.
En daarin lê ons hoop op 'n blydskap wat voete losmaak! God bewerk dit! So het Hy sy volk uit die ballingskap gelei. So het die Verlosser mens geword. Hy het die hemelse koninkryk op aarde laat deurbreek. Die uitkringende evangelie het blydskap in mense van alle volke en tale se lewens gebring. Jesus is die verheerlikte Messias, die hoogste Heerser oor alle dinge.

Ons leef in die werklikheid van negatiewe en kommerwekkende dinge op aarde. Maar moenie dat dit jou blydskap in die Here steel nie. Hy gee nou reeds insig, innerlike krag, geloof en hoop wat sy volgelinge met ander oë laat kyk. Die koninkryk wat deurgebreek het met Jesus se eerste koms, sal in sy volheid verskyn, wanneer Hy weer kom.

Nou kan ons van blydskap dans – al is daar hier en daar vals note van 'n gebroke wêreld. Eendag sal ons blydskap volkome wees, met alles in harmonie, omdat Jesus Christus alles kom nuut maak!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css