Die Weg

 

Bevry uit die slawerny van heerssug

Hy het geantwoord: “Moenie bang wees nie, dié wat by ons is, is meer as wat hulle is.” Elisa het gebid: “HERE, maak tog sy oë oop dat hy kan sien.” Die HERE het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien: die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaens van vuur. - 2 Konings 6:16-17.

Jesus roep hulle toe nader en sê: “Julle weet dat dit by die nasies so is dat die regeerders oor hulle baasspeel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. - Matteus 20:25-26.

Filosowe het hulle oor die eeue heen besig gehou met dié vraag: wat is die diepste beweegrede wat 'n mens tot bepaalde dade laat oorgaan en 'n bepaalde karakter laat vertoon? Vir Sigmund Freud was dit die seksuele drifte van die mens en vir Karel Marx was dit ekonomiese en sosiale faktore. Alfred Adler het weer gesê dat die mens se geldingsdrang sy vernaamste dryfveer is wat dan in heerssug kan oorgaan. Daar is sekere elemente van waarheid in al hierdie sienings, maar dit is nie die volle waarheid nie.

Eer-sug wat meesal oorgaan in heers-sug is 'n geweldige mag in die lewe. Dit sit in ons bloed om eerder te wil heers as om te wil dien. Ook die moeder van Jakobus en Johannes (Matteus 20:20-25) het vir Jesus gevra of haar twee seuns die ereplekke langs Hom in sy koninkryk mag inneem. Sy het geen benul gehad van wat sy werklik gevra het nie en nóg minder van die aard van die koninkryk van God. Dáár gaan dit juis nie om te heers nie, maar om te dien; nie om eerste te wil wees nie, maar om uit eie vrye wil die nederigste te wil wees.

Ons is só vasgevang in die slawerny van heerssug dat dit sigbaar word in al die magstrukture wat rondom ons is. Ons hoef seker nie verder te kyk as na die politieke heerssug in ons land nie. Daar is 'n geweldige benoudheid by politieke partye as hulle maar één seteltjie te min het. Maar hierdie heerssug geld nie net op staatkundige gebied nie; ons vind dit ook binne sosiale gemeenskappe, binne organisasies, binne maatskappye en ja, selfs tot binne in die kerk.

'n Mens vergeet so maklik dat “één mens met God altyd in die meerderheid is”. 'n Mens moenie altyd net die aantal kruisies wil tel nie. Werklike gesag kry 'n mens deur te dien, nie deur te heers nie. Dit was die ervaring van Elisa (2 Konings 16). Dit is ook wat Jesus Christus gedoen het. As ons ons na Hom toe wend sal Hy ons bevry uit die slawediens van ons heerssug en ons bring in die vryheid van ons liefdesdiens deur die inwerking van die Heilige Gees.

- dw-

Met erkenning aan Ds J Overduin in Bevrijding: Bijbels dagboek.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css