Die Weg

 

God se trou aan die mensekinders

Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders; want Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.” - Psalm 107:8-9 (53-vertaling).

Met hierdie woorde uit Psalm 107 is alles saamgevat wat die Bybel ons van God wil vertel, nl, dat ons 'n genadige en barmhartige God het. As ons die heilsgeskiedenis volg soos wat dit vir ons in die Bybel opgeteken is, vind ons die boodskap van 'n God wat vir sy volk sorg, in die hede en vir die toekoms.

Ons lees van Abraham wat uit sy vaderland geroep is om 'n nuwe volk te gaan vestig in 'n vreemde land, weliswaar as  bywoner en vreemdeling, maar op die plek waar Hy in die toekoms sy heilsvolk sou laat woon. Ons lees hoe Israel uit die slawerny van Egipte bevry word om daardie land, wat aan Abraham beloof is, in besit te gaan neem. Ons sien hoe die kinders van Israel op hul weg deur die woestyn met manna en kwartels gevoed en hul dors met water uit 'n rots geles word. Ons begryp waarom God sy gebod op die berg Sinaï as 'n oriëntering vir ons lewens gegee het.

Ons lees wat die profeet gesê het: "Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie?" (Jesaja 55:1-2) en van die Here wat deur die profeet Miga gespreek het: “Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug, in die gryse verlede!" (Miga 5:1). 

Saam kan ons die Nuwe Testamentiese wonder beleef van die vermeerdering van die brode en vanuit die Ou Testamentiese geskrifte die boodskap verstaan wat Jesus Christus bedoel as Hy sê: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.” (Joh 6:35).

Dan weet ons uiteindelik waarheen ons op pad is, want Jesus Christus sê dit vir ons: “Kyk, Ek kom gou! Ek bring die loon saam met My om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde. Geseënd is dié wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan... Ek is die Wortel, dit is, die Nakomeling van Dawid. Ek is die helder Môrester.” (Open 22:12-16). Vers 17 van Openbaring 22 is dan ook die klimaks waarna Psalm 107 verwys: 'Die Gees en die bruid sê: “Kom!” En elkeen wat dit hoor, moet sê: “Kom!” En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!' Dit is die nuwe lewe vir ons saam met Jesus Christus en eendag saam met Hom in die koninkryk van God. Watter wonderlike vooruitsig!

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css