Die Weg

 

Die uitgeworpenes

Verder het elkeen wat in die moeilikheid was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, by hom aangesluit, en hy het hulle leier geword. Daar was ongeveer vier honderd man by hom. - 1 Samuel 22:2.

As die Bybel 'n storieboek was, sou 'n mens waarskynlik gelees het dat al die goeie manne, die dapperes, die intelligentes by Dawid aangesluit het omdat hulle kwansuis "so opreg" was vanweë hul eie edel inbors. Byna soos die ridderlegendes van ouds, van Lohengrin en sir Galahad. In die Bybel staan die teendeel: die uitgeworpenes van die samelewing het onder sy banier byeengekom. Dawid het hulle tot 'n formidabele gevegseenheid omvorm, wat hom uiteindelik seëvierend Jerusalem sou laat binnery.

Dawid het die verstotenes en sondaars na hom gelok, mense van bedenklike karakter en dikwels met nog bedenkliker motiewe. Daarin is hy 'n voorloper van Jesus wat die versamelpunt geword het van armes, sondaars, uitgeworpenes, siekes en hongeriges.

Dis vreemd (maar in God se plan in baie opsigte die reël) dat Hy ander toetse aanlê as wat mense vir mekaar aanlê. Daardie skeermesbende wat rondom Dawid vergader het, sou seker nie een sielkundige persoonlikheidstoets geslaag het nie. Dit is of God telkens wil demonstreer dat Hy in staat is om van enige mensemateriaal 'n werktuig te maak. Dat Hy juis by die chaos begin om iets nuuts en wonderliks tot stand te bring.

'n Mens kyk dikwels oor jou eie lewe heen en staan verbaas dat die Here hoegenaamd sy hand na jou uitsteek. En as Hy sy hand sou uitsteek, kan dit tog vir niks anders wees as om jou 'n behoorlike klap te gee nie. Dis soos ons dit dikwels sien, as ons werklik eerlik is. Maar God maak van 'n bende benoudes en verbitterdes 'n seëvierende eenheid. Hy maak van die kerk, met al sy sondaars, ellendiges, korruptes en verwerplikes deur die eeue die voorbereiders vir sy koninkryk. Hy maak van my en jou en ander soos ons, sy kinders en getuies. Dit behoort elke mens te laat dink.

Uit: “In die Teenwoordigheid van God” deur Izak de Villiers - Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM). (Effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css