Die Weg

 

Onwetend in diens van God

Toe het Tattenai, die goewerneur wes van die Eufraat, Setar-Bosenai en hulle partygenote sorgvuldig net so gehandel soos koning Daríus laat weet het. - Esra 6:13; 53-vertaling.

In gister se boodskap het ons gepraat van Rehum, die teenstander van God se werk in die tyd toe Artasasta die koning van Persië was. In Esra 6 lees ons weer van Tattenai as medewerker vir God. Tattenai was die Persiese goewerneur vir die gebied van Wes-Eufraat in die tyd van koning Darius van Persië.

(Ons moet onthou dat met die terugkeer van die Judeïese ballinge, die land van Juda meerendeels deur nie-Israeliete bewoon is wat deur die vroeëre koning Assurbanipal van Assirië daar gevestig is. Dit is juis hierdie nuwe inwoners van die land wat gekant was teen die herbou van Jerusalem en die tempel).

As goewerneur het Tattenai self gaan ondersoek instel na wat daar by Jerusalem aan die gang was met die bou van die tempel. Tattenaï kom met 'n skel-vraag na die Judeërs: “Wie het julle bevel gegee om hierdie huis te bou en hierdie muur te voltooi?” (Esra 5:3; 53-vertaling).  Maar ons sien hoe God self intree om die werk aan die tempel te laat voortgaan. Ondertussen laat koning Darius van Persië ondersoek instel in die Persiese argiewe en kom af op die proklamasie van die vroeëre koning Kores dat die tempel in Jerusalem herbou moet word. Koning Darius was die Judeërs daarna goedgesind en Tattenaï het presies gedoen soos koning Darius aan hom opgedra het.

Hierdie was nie maar net 'n politieke spel tussen verskillende partye nie. Die Bybel praat op 'n ander manier daarvan. Ons lees in Esra 5:5: “Maar God het 'n oog gehou oor die Judese leiers, en die werk is toegelaat om aan te gaan ...... ” (83-vertaling). Ons sien die hand van God agter alles wat gebeur. Tattenaï was natuurlik nie bewus van God se ingryping nie. Hy het maar net gedoen wat die koning hom opgedra het, en hy was 'n nougesette en eerlike man. Maar die Bybel sê vir ons dat Tattenaï meegewerk het aan die opbou van die tempel omdat God met sy volk was.

God skryf self die geskiedenis. Dit is nie mense nie, maar die Here God wat die geskiedenis in sy hand het. Niks staan in sy weg  om sy groot liefde aan sy kinders te bewys nie. Daarby word persone en volkere, sonder dat hulle dit weet of begryp, ingeskakel in sy Goddelik-majesteitlike handewerk. En alle dinge sal uiteindelik ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet.

Ds AJ Brinkman in “Ontmoetingen” van GN Lammers (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css