Die Weg

 

Onwetend in diens van God (2)

So sê die HERE aan sy gesalfde, aan Kores, wie se regterhand Ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl Ek die lendene van konings losgord; om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie .........  ter wille van Jakob, my kneg, en Israel, my uitverkorene, het Ek jou by jou naam geroep; Ek het jou ‘n erenaam gegee, hoewel jy My nie geken het nie. - Jesaja 45:1-4 (53-vertaling).

Sou Kores in sy lewe ooit daarvan bewus gewees het wie eintlik gedien het? As die magtigste wêreldheerser van sy tyd het hy gedink dat die nasies aan sy ysere wil onderwerp het. Sonder dat hy dit geweet het, het hy in werklikheid in die diens gestaan van Iemand anders: die HERE van die wêreld, om dié se beloftes aan Israel ten uitvoer te bring.

Jesaja open vir ons 'n wonderlike blik agter die skerms van die wêreldgeskiedenis. Wat vir ons dikwels sinneloos lyk, maak wel sin vanuit God se perspektief. Die God van Israel is nie 'n lokale “woestyngod” wat met die vernietiging van Jerusalem sy mag verloor het nie. Op 'n geheimenisvolle wyse bring Hy sy planne ten uitvoer. Hy hou die magtiges van hierdie wêreld in sy hand. God voer sy volk na 'n doel, ook deur tye van donkerheid en nood.

Kon Pilatus homself voorstel dat sy naam 2000 jaar later steeds nog in die geloofsbelydenis van Christene sou voorkom? Sekerlik nie! Net so min was hy bewus wie hy daardie tyd tot die dood aan die kruis veroordeel het. Die Romeinse keiser Gaius Octavius, wie die wêreld tot vandag toe nog onder sy eretitel Augustus ken, sou dit ook nie kon droom nie: sy naam sou in die vergetelheid geraak het as dit nie gekoppel was aan die naam van Iemand anders nie. Die geskiedenis van die geboorte van die Heiland is vir altyd met sy naam verweef. Het hy dit geweet toe hy die bevel uitgevaardig het om 'n volkstelling te hou, en om sodoende 'n instrument in God se hand te wees? (Lukas 2:1-4). Herodus, die tiran, wou God se handewerk tot niet maak, maar vervul uiteindelik tog net die Skrif as hy die ouers van Jesus na Egipte laat vlug. Laat ons onsself nie mislei nie!  Ook vandag bestuur God die geskiedenis – of ons dit wil erken of nie. En Hy is besig om die wêreld na sy einddoel te stuur.

Prof Bernd Brandl in Neukirchener Kalender 2015.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css