Die Weg

 

Om die HERE heelhartig te dien

So sê die HERE van die leërskare dan nou: Gee ag op wat julle wedervaar het. - Haggai 1:7 (53-vertaling).

In twee van die voorafgaande dagstukkies is daar melding gemaak van die heropbou van die tempel. Ons het gepraat van die teenstanders van - en medewerkers vir God (Esra 4, 5 en 6). In Esra 5  lees ons dat die profeet Haggai opgetree het toe Tattenaï die Persiese goewerneur vir Wes-Eufraat was (Lees weer: “Onwetend in diens van God"). Dit is baie insiggewend om die verband tussen Haggai en Tattenaï te sien. Die HERE stuur die profeet Haggai om die volk oor hulle laksheid aan te spreek en gebruik Tattenaï om hulle tot hulp te kom.

Geen ontsag vir die HERE nie

Haggai tree as God se gesant op onder 'n volk wat ontaard het. Die volk wat uit ballingskap teruggekeer het, het die HERE hulle God vergeet. Elkeen het net aan sy eie voorspoed gedink. Hulle het huise gebou, landerye uitgelê en hul diens aan God in die steek gelaat. Dan kom sê die HERE deur die profeet Haggai:”Gee ag op wat julle wedervaar het” of eenvoudiger gestel: “Neem ter harte wat julle ervaar het”. Die oeste was swak, die geld was min, mense het honger en dors gely. Droogte en hongersnood het oor die land geheers. Maar niemand het ooit gedink dat hulle teenspoed die gevolg was van hulle houding teenoor die HERE nie. Niemand het die hand van God daaragter raakgesien nie.

Maar die HERE vergeet sy volk nie. Hy laat hulle nie in hulle ellende vergaan nie. Hy stuur sy kneg Haggai om die volk aan te spreek. As hulle maar net sou luister! Hy sê aan die volk: “Moenie so kla nie, maar kyk na julleself. Daar is 'n louheid by julle teenoor God aanwesig. Julle is net op julleself ingestel. As julle die HERE julle God in gedagte gehou het, sou julle Sy opdrag uitgevoer en die tempel herbou het. Julle werk van soggens vroeg tot saans laat aan julle eie dinge, terwyl julle jul diens aan God opsy skuif. Dink julle nou werklik dat God tevrede daarmee moet wees? Wat het Hy aan 'n volk wat Hom net halfhartig eer en dien?”

Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het Ek laat verdwyn. Waarom? vra die HERE die Almagtige. Omdat my huis in puin lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou.” (Hag 1:9-11; 83-vertaling). Wees dan nie verbaas as die gevolge nie uitbly nie. “Neem ter harte wat julle ervaar het” sê die HERE, want sy hand was in die droogte en misoeste.

Wil ons hier praat van sonde en straf soos die vriende van Job gedoen het (Job 22) en die dissipels van Jesus by die blindgeborene (Joh 9:2)? Nee, dit handel hier nie om sonde en straf nie, maar iets baie erger. Hulle harte vas nie by God nie! God verwag dat mense ontsag sal hê vir Hom en Hom die eer sal gee wat Hom toekom!

Weer nuwe lewe

Haggai se woorde het inslag gevind. Die volk is daardeur aangevuur (Hag 1:14) sodat daar begin is met die herbou van die tempel. In sy volk se diens aan Hom kom die HERE sy volk ook self tot hulp en berei Hyself die weg voor (dmv Tattenaï en koning Darius van Persië) sodat die volk kon voortgaan om sy opdrag uit te voer. Hy is 'n genadige God en as jy sy eer eerste soek en Hom dien sal Hy jou ook die middele daartoe gee! En nie alleen dit nie, want toe die gesindheid van die volk teenoor die eise van God verander het, het Hy ook hulle omstandighede verander (Haggai 2:15-19). Dan sê die HERE die tweede keer aan die volk: “Kyk terug en neem ter harte wat julle ervaar het” (Haggai 2:15). Nie meer droogte en teëspoed nie, maar reën en voorspoed. En ook ons kan dit vandag ter harte neem: Wanneer ons gehoorsaam is aan die eise wat die Drie-enige God aan ons stel, sal Hy ook ons lewens met sy seëninge verryk.

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css