Die Weg

 

Moenie klein dingetjies geringskat nie

(Lees saam met die vorige boodskap)

Wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeëre heerlikheid gesien het? En hoedanig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? - Haggai 2:3 (53-vertaling).

Haggai se prediking het vrugte gedra en die volk het nuwe lewe gekry. Daar is opnuut begin met die herbouing van die tempel. Maar as hulle na 'n tyd hul handewerk aanskou, kom die vertwyfeling. Die ouer mense wat die vorige tempel uit hul jeug kon onthou, staan verslae. Hulle kyk na die struktuur van die nuwe gebou en die materiaal wat gebruik word. Hoe swak en armsalig vergelyk dit nie met die vorige tempel nie! Moet dít nou die huis word van die God van die hemel? Is dit sy heerlikheid?

Maar dan kom die prediking van Haggai opnuut na hulle. Moenie moed opgee nie. Dit hang nie af van die uiterlike voorkoms van die gebou nie. God se teenwoordigheid kan nie gemeet word aan grootse bouwerke met die glans van goud en silwer nie. God doen sy werk in die hemel en op die aarde ook in die klein dingetjies. Kyk vorentoe! Daar kom 'n dag wanneer julle Hom in sy volle heerlikheid sal sien, en nie alleen net julle nie, maar alle volke.

Ons staan ook baie keer verslae omdat God se werk in die wêreld nie opsienbarend en skouspelagtig is nie. Ons sou so graag groter dinge wou sien gebeur. Ons is dalk net so in vertwyfeling soos Johannes die Doper terwyl hy in die gevangenis gesit het (Matteus 11:3). Wanneer kom die tyd dat die kaf van die koring geskei gaan word (Matteus 3:12), en dat die bome wat geen vrug dra uitgekap sal word (Matteus 3:10)? En waar is God se heerlikheid en majesteit te sien? Soos wat die mense by Haggai na hul handewerk gekyk het, so kan 'n mens ook kyk na die werk van die kerk in die wêreld. Dit lyk soms so klein en niksseggend. Maar sê die Here, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie: “Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie sewe - die oë van die HERE wat die ganse aarde deurloop - met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubbábel?” (Sagaria 4:10). Daarom, hoe nietig jou aandeel vir jouself ook al mag lyk, die Here kyk met welgevalle daarna. “Gaan voort daarmee, want Ek is met jou”, sê die woord van die Here.

Ds AJ Brinkman in “Ontmoetingen” van GN Lammers (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css