Die Weg

 

Om nie aanstoot aan God te neem nie

“Is U die Een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?” - Matteus 11:3.

Die engel wat aan Sagaria verskyn het om hom die goeie nuus te bring dat hy 'n seun sou hê, het die volgende van hierdie seun gesê: “hy sal groot wees in die oë van die Here” (Lukas 1:15). Ons praat hier natuurlik van Johannes die Doper.  Maar nou, in Matteus 11:3, sien ons die grootste van die mensekinders in sy swakste oomblik. Waar is die indrukwekkende man wat by die Jordaanrivier gepreek het: “Bekeer julle voordat dit te laat is. Julle sal nie die dreigende toorn kan ontvlug nie en Hy wat ná my kom, sal oor die aarde gaan met die byl en die skop (hooivurk) van die oordeel” (vgl Lukas 3:7-19). Hoe ernstig kon hy nie die mense vermaan nie? Maar nou sit hy in diepe vertwyfeling in die gevangenis; nie oor homself nie, maar oor Jesus. Jesus se optrede is só anders as wat hy dit vir homself voorgestel het. Jesus staan nie met die vlam van die oordeel tussen die mense nie, maar met die vuur van sy ontferming en medelye. Daarom stuur Johannes sy dissipels met die vraag: “Is U die Een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?”  ..... Met die byl en die hooivurk!

Ons noem dit die twyfel van Johannes. Maar Jesus sien Johannes nie as 'n twyfelaar nie, maar as iemand wat aanstoot neem aan Hom. Jesus sê: “salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie” (Matteus 11:6; 53-vertaling; 2016 vertaling *). Johannes twyfel nie net nie, maar hy versondig hom aan Jesus. Jesus het vir hom 'n struikelblok vir sy eie sienings geword. Hy wat Johannes is wou hê dat Jesus sou werk volgens die program van Johannes. Hy wou nie dat Jesus Jesus (di. Verlosser) moes wees nie, maar Regter.

Jesus kom wel binnekort as Regter, maar Hy kom eers as Redder, en dit is volgens God se program.

As God se weë hoër is as ons weë en as God nie volgens ons program wil handel nie, dan kom die vraag ook by ons op: “Is die God wat ons dien werklik die lewende God, of het ons ons vergis? As Hy leef, waarom maak Hy dan nie 'n einde aan al die ongeregtigheid in die wêreld nie? Waarom kap Hy nie met sy byl die oneerlikheid uit die wêreld nie?” En as ons hierdie vrae stel, dan noem ons onsself twyfelaars. Maar Jesus sê dat hierdie vrae nie van twyfel getuig nie, maar van aanstoot! Dat ons nie God volgens sy eie Goddelike program wil laat werk nie. Geloof is om alles aan God oor te laat. God se plan is goed! Nie omdat ons dit goed vind nie, maar omdat dit God se plan is! Geseënd is elkeen wat inval by God se besluite en geen aanstoot aan Hom neem nie!

“Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.” - Jesaja 55:8-9; 53-vertaling.

Ds GN Lammers in “Ontmoetingen”

* Ook volgens die Nederlandse, Duitse en King James vertalings

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css