Die Weg

 

Waarom bang wees?

“Waarom is julle bang, kleingelowiges?” - Matteus 8:26.

Daar is geen persoon in die lewe wat nie die een of ander tyd deur vrees beetgepak word nie. En daar is so baie dinge wat vrees by 'n mens kan opwek! Sal ek finansieel kan oorleef? Sal die regering wet en orde in die land kan handhaaf? Is daar 'n toekoms vir ons kinders? As ons dan om ons begin rondkyk en die teendeel vir ons die mees waarskynlikste lyk, dan bevind ons ons midde in die storms van die lewe. En ons ondervind dit net soos wat die dissipels in hul klein bootjie op die stormagtige see dit beleef het.

Die enigste blywende manier om ons vrees te oorkom is om ons na God te wend. Ons moet tot Hom bid. Maar ons Here het die reg om van ons te verwag dat diegene wat Hom aanroep, 'n diep onderliggende vertroue in Hom sal hê. Dit moet sovér gaan dat, wanneer 'n krisis opduik, ons standvastig sal bly vertrou en dat ons ook 'n steun vir ander sal wees.

Ongelukkig vertrou die meeste van ons op God net tot op 'n sekere punt. As daar dan nie vir ons onmiddellik lig kom nie, raak ons moedeloos en bewys daarmee dat ons nie in die geringste mate vertroue in Hom het nie. Dit voel vir ons of Hy slaap en ons sien niks anders as die reusagtige, aanstormende golwe van die wêreld voor ons nie.

Dan kom die woord van ons Here ook tot ons: “julle.... kleingelowiges”. Hoe moes hierdie woorde nie by die dissipels 'n steekpyn veroorsaak het nie! Het hulle hul koppe in skaamte laat hang by die gedagte van: “ons het alweer gefaal in ons vertroue!”? En watter geweldige pyn sal daar deur ons gaan wanneer ons eendag skielik tot die besef moet kom dat ons God se goedheid verloën het deur nie absoluut op Hom te vertrou nie.

Daar is tye in ons lewe wanneer alles net goed gaan met ons. Maar ons werklike innerlike self kom eers te voorskyn wanneer krisisse ontstaan. Dit is dan wat dit duidelik word op wie ons ons vertroue plaas. Dit is wanneer die ongelowige breekpunt bereik, maar die gelowige steeds blymoedig kan voortgaan omdat hy sy vertroue in God gestel het en bereid is om sy pad enduit met God te loop.

“In stil wees en vertroue bestaan julle krag” (Jesaja 30:15).

Oswald Chambers: My Utmost for His Highest (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css