Die Weg

 

Om die seën van die HERE te ontvang

Nie aan ons nie, HERE, nie aan ons nie, maar aan u Naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en trou bewys.” - Psalm 115:1.

“Israel, vertrou op die HERE! Hy help en beskerm jou. Huis van Aäron, vertrou op die HERE! Hy help en beskerm jou. Julle wat die HERE dien, vertrou op die HERE! Hy help en beskerm julle.” - Psalm 115:9-11.

“Mag die HERE julle seën, Hy wat hemel en aarde gemaak het.” - Psalm 115:15.

Psalm 115 is in die vorm van 'n erediens aan God. Dit begin met 'n lofprysing: “Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u Naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en trou bewys.” Dit word gevolg met 'n belydenis dat al die heidense afgode, die afgode van goud en silwer, van geen nut is nie. Daar is maar net één God, die HERE op wie 'n mens kan vertrou om hulp. Die HERE wat die hemel en aarde gemaak het en oor alles heerskappy voer. Wanneer dit vir ons voel dat niemand meer aan ons dink nie, is Hy steeds daar. Hy dink aan ons! 

In vers 15 spreek die priester die seën uit oor die volk (vgl ook Numeri 6:24-26). Alhoewel ons altyd met die woord “seën” net wil dink aan stoflike en materiële dinge, gaan dit by die HERE om baie meer as dit. Ons moet die geestelike seën, en die seën wat ons verkry deur ons verlossing vanuit die sonde, nooit geringskat nie. Met Sy seën gryp Hy in ons lewens in, verander ons uitkyk op die lewe en help Hy ons om ons laste te dra. Ons is nie aan 'n blinde noodlot uitgelewer nie. As ons op ons lewens terugkyk en die moeilike tye sien wat ons deurgemaak het, dan kan ons Hom net dank dat Hy ons daardeur gehelp het. Dan maak die moeilike tye juis vir ons die weg oop om Hom meer te vertrou.

Die Psalm word afgesluit soos dit begin het. 'n Lofprysing aan die HERE. Ons hoef nie te probeer bewys dat God bestaan nie. Ons wéét dit, want ons sien dit in ons lewens. In Christus Jesus het Hy ons uitermate geseën:

Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.” (Fil 4:4-7).

- dw-

Erkennings: Neukirchener Kalender 2015; Die Bybellennium
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css