Die Weg

 

Leiers - gehoorsaamheid eerste

Maar toe sê die HERE vir Moses en Aäron: “Omdat julle My nie erken het en My, die Heilige, nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat Ek aan hulle gee nie.” - Numeri 20:12.

‘n Leier se grootste beloning is wanneer hy die saak waarmee hy begin het, kan afhandel. Wanneer hy die mense wie se voorganger hy was, laat deel in die sukses. Vir Moses en Aäron was dit nie moontlik nie. Hulle hoor die skokkende aankondiging: “Julle sal die volk nie die beloofde land inlei nie!” Na veertig jaar se leierskap oor ‘n koppige volk, kom hierdie teleurstelling.

Wat het skeefgeloop? Moses was ongehoorsaam. Hy slaan die rots toe hy daarmee moes praat!

Ongehoorsaamheid

Die Here verwag gehoorsaamheid ... Al is die saak waarin die leier Hom dien so uitdagend - daar was nie water in die woestyn nie. Al frustreer dinge ons vreeslik - soos die knaende gekla van die Israeliete.

In jou gehoorsaamheid word God verhef en geheilig ...

* Israel sou God leer ken as die GETROUE HERE - Hy doen wat Hy beloof. Moses se opdrag was: “Julle moet dan in hulle (die volk se) teenwoordigheid met die rots praat, en daar sal water uitkom” (Numeri 20:8). Praat met die rots! Dra die Here se woorde aan die rots oor. Maar Moses praat met die volk. Hulle het hom so verbitterd laat raak, dat hy onbesonne dinge gesê het (Psalm 106:33). “Luister, julle wat julle teen die HERE verset! Luister! Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom?” (Num 20:10). Moet ONS water laat uitkom? vra Moses. Dan slaan hy die rots. God word uit die middelpunt “geslaan”, Moses gaan staan daar. Ongelowig, ongehoorsaam, aanmatigend.

* Die HERE moes as heilige verbondsgod vereer word, wanneer daar water uit die rots kom. Moses bederf die geleentheid. Die HEILIGHEID van God word nie bevestig nie. Sy emosionele woede uitbarsting word ‘n sondige sluier, waaragter die Heilige van Israel se beeld weggesteek word.

Slaan ons die rots of dra ons God se woorde oor?

Ons diens aan die Here moet twee eienskappe van God in die kollig plaas:
Hy is getrou: Hy doen wat Hy sê.
Hy is heilig: Hy is verhewe bo ons sondegebrokenheid.

Die omstandighede waarin ons gehoorsame voorgangers moet wees, is soms baie moeilik. Vir ouers, onderwysers, bestuurders, politieke leiers, handhawers van wet en orde, predikante of ouderlinge.

Slaan ons die rots uit frustrasie en trek die aandag op onsself? Ons voel te na gekom en tree met krag op. ONS wil ‘n oplossing verskaf (SELF water uit die rots verskaf).

óf

Dra ons in geloof God se woorde oor. Dan vestig ons daarmee die aandag op Hom as die amen van sy beloftes, en op sy heiligheid, wat verhewe is bo die stukkende wêreld!

ONTHOU! SUKSESVOLLE LEIERSKAP LÊ IN GEHOORSAAMHEID AAN GOD EN NIE NET IN DIE AFHANDEL VAN ‘N SAAK NIE.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css