Die Weg

 

As 'n geloofsheld faal (3)

Lees die verhaal in Genesis 34:1-31, asook die vorige twee boodskappe.

Ons moet nou onthou dat Jakob nie na Bet-el getrek het soos God beveel het nie, maar dat hy hom by die heidense Sigem gaan vestig het. En Dina was die eerste slagoffer van Jakob se ongehoorsaamheid. Wat het Jakob by Sigem gaan soek?

Dit is egter net die begin van erge dinge: Nadat Sigem, die seun van die landvors Gamor (of Hemor in sekere vertalings), Dina onteer het, gaan die pa en die seun na Jakob om 'n verbroederings-ooreenkoms met hom aan te gaan. Jakob sou sy dogter as prys aan Sigem gee en Jakob se seuns sou vir hulle vrouens by die Sigemiete kon neem. Hulle bied dus aan om een volk met Jakob se familie te word.

Het dit wel gebeur, sou daar geen verbondsvolk van God gewees het nie. En alhoewel Jakob van die bevel van God geweet het dat hulle as 'n uitverkore volk nie met die heidene mag vermeng nie – net soos die Kerk van Christus vandag ook nie nie met die wêreld mag vermeng nie – het Jakob dit nie reguit vir Gamor en sy seun gesê nie. Hier sien ons iets van die swak kant van Jakob. As familiehoof moes Jakob duidelik standpunt ingeneem en hom van die verbroederingsidee gedistansieer het! God het immers aan sy voorvaders Abraham en Isak en ook aan homself die belofte gegee dat Hy hulle uitverkies het om 'n volk te word wat aan Hom gewy is. Tog laat hy alles aan sy seuns oor. En was hulle (behalwe Simeon en Levi) bereid om 'n kompromie met die Sigemiete aan te gaan? Dit lyk asof Jakob toelaat dat sy seuns hierdie erfdeel maar tot niet kan laat gaan. Waar was die geestelike beheer wat hy oor sy familie moes uitoefen?

Dit herinner ons aan die seuns van die priester Eli wat die diens aan God in die tempel onteer en baie skandes oor die Naam van die Here gebring het. Hulle pa het hulle ook nie teëgegaan nie. Hy het hulle maar laat begaan. Daardeur het God 'n swaar straf op Eli en sy huis laat neerkom: “En Ek sal hom te kenne gee dat Ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het; want toe sy seuns skande oor hulleself gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie.” ( 1 Samuel 3:13). 

Jakob en Eli het hulle seuns nie teëgegaan nie, en weë ons as ons nie ons seuns teëgaan waar die wil en die Naam van die Here in gedrang kom nie! Dit geld sowel in ons families as ook in die Kerk van Christus. As ons nie teen die vermenging met die wêreld opstaan nie, en die tug nie toepas nie, loop ons lynreg in 'n katastrofe in – soos wat by Jakob gebeur het. Mag God ons daarvan bewaar!

(word vervolg)

Wolfgang Wegert: Wie ein Glaubensheld versagte (effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css