Die Weg

 

Wanneer haat oorkook

(Sien ook die reeks boodskappe getiteld: As 'n geloofsheld faal)

Drie dae later toe hulle baie pyn gehad het, het Jakob se twee seuns Simeon en Levi, die broers van Dina, elkeen sy swaard gevat en sonder om agterdog te wek, die stad ingegaan en al die mans doodgemaak, ook vir Gamor en sy seun Sigem. Hulle het vir Dina uit Sigem se huis uit weggevat en uit die stad uit gegaan. Jakob se seuns het toe op die slagoffers toegesak en die stad geplunder omdat hulle suster daar onteer is” - Genesis 34:25-27; 83-vertaling..

As 'n mens na al die kommentare op die sosiale media kyk, veral Facebook, ruk dit 'n mens aan die hart. 'n Oënskynlik onskuldige opmerking van 'n persoon op 'n Facebook-blad lok onmiddellik soveel haatdraende kommentaar uit dat jy die skrywer uit jou hart uit jammer kry. Die haatpot is sigbaar besig om te prut in ons dagblaaie, op die sosiale media en op straat, oral waar mense met mekaar in aanraking kom. Almal voel dat hulle op die een of ander manier te na gekom word, en smag daarna om uiting aan hulle woede te gee.

Die maklikste en beste plek om van jou haat ontslae te raak is om dit aan God te gee, want Hy sê: “My kom die wraak toe en die vergelding” (Deut 32:35; 53-vertaling). Die seuns van Jakob het met haat in hul harte rondgeloop, en soek nie hul hulp by God nie, maar in wraak. Wraak kan nooit 'n slegte ding beter maak nie, inteendeel, dit vererger net die hele situasie. Die wraak wat die seuns van Jakob op Sigem geneem het, het veroorsaak dat Jakob in vrees moes lewe, want hy sê aan Simeon en Levi: “Julle het my in die moeilikheid gebring, want julle het my naam sleg gemaak by die mense van hierdie land, die Kanaäniete en die Feresiete. Ek het maar 'n klein klompie mans by my. As die mense van die land almal saamstaan teen my, sal hulle my en my mense verslaan en ons om die lewe bring.” (Genesis 34:30).

Hoe anders leer die Woord van God vir ons: “Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry.” (1 Petrus 3,9).

Die seuns van Jakob was die erfgename van die verbond wat God met Abraham ingestel het: “Ek sal jou 'n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees.” (Genesis 12:2). Maar hoe verskriklik is dit as daar van die volk van God nie seën nie, maar die dood uitgaan! As hierdie bloedbad in Sigem deur goddelose mense aangerig is, was dit erg genoeg, maar as dit onder die vaandel van God gedoen word is dit verskriklik. Hoeveel uiting van haat vind vandag ook nie plaas in die Naam van God nie?

Die probleem van haat is dat die uiteindelike wraak wat geneem word vér verby “'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand” gaan (Matteus 5:38). Een verkragting het gelei tot die uitwissing van 'n hele stad. Daar is geen balans wat dit betref in die lewe nie. Daarom sê Jesus: “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe.” (Matteus 5:39).

Jesus het gesê: “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel.” (Matteus 5:44-45). En as ons daarna smag om wraak te neem, dan sê die Skrif: 'Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here.' (Romeine 12:19). Die Bybel sê dat onreg gestraf sal word. Maar dit is nie ons saak wie die onreg sal vergeld nie. Dit is God se saak hoe en wanneer Hy dit sal laat geskied, nou of eers by die oordeelsdag aan die voleinding van die tyd.

- dw -

(Met erkenning aan Wolfgang Wegert: Rache und ihr Fluch)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css