Die Weg

 

'n Nuwe begin (2)

(Lees saam met die vorige boodskappe)

“Daarna het God vir Jakob gesê: Maak jou klaar, trek op na Bet-el en woon daar; en bou daar ‘n altaar vir die God wat aan jou verskyn het toe jy op die vlug was vir jou broer Esau. Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was: Verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle en trek ander klere aan; en laat ons klaarmaak en optrek na Bet-el; en ek sal daar ‘n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het.” - Genesis 35:1-2 (53-vertaling).

As jy met die wêreld meedoen, as jy op jou afgode vertrou, dan kom daar chaos en wanhoop in jou lewe. Dan raak jy verstrik in die dinge van die wêreld sodat dit jou uiteindelik onderkry. God lei jou nie in die toestand van wanhoop in nie, maar solank as wat jy aan jou afgode vashou en daarop vertrou, onttrek God Hom aan jou, en dit is dan dat die vyand jou oorweldig. Kyk ook maar na die geskiedenis van Israel vóór die ballingskap.

In Genesis 35:5 sien ons die seën wat Jakob en sy familie vir hul gehoorsaamheid aan God ontvang het. Nadat hulle hulself gereinig, van hul afgode ontslae geraak en gedoen het wat God hulle beveel het “kom daar ‘n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agternagejaag het nie.” Jakob het verwag dat hulle agtervolg sou word. Maar die Almagtige verander die harte van die heidene só dat hulle vir Israel met rus laat.

Jy kan nie bid: “Here bewaar my!” en tegelykertyd voortgaan op die weg van die sonde nie. Die beste is om eers jou lewe met God reg te maak, dan kan jy ook weer met vertroue bid: “Beskerm my Here en behoed my op al my weë”. En jy sal sien hoe alles verdwyn waaroor jy jou bekommer, óf bang voor is, as die Here sy magtige hand oor jou lewe uitgestrek hou!

Toe die sonde nog in sy huis was, was Jakob bang vir die mense van die land (Genesis 34:30). Maar toe hulle hulself gereinig en die afgode uit hul huis uitgegooi het, was die mense van die land bang vir Jakob (Genesis 35:5). As jy altyd 'n reguit en suiwer pad loop, dan is jy op die veiligste weg. Wees met die Here, en Hy sal met jou wees! En dit alles net uit genade.

- dw -

Met erkenning aann Wolfgang Wegert: Erneuerung in der Familie.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css