Die Weg

 

'n BLIK OP DIE TOEKOMS

Die einde van nog 'n jaar het aangebreek en dit is nou weer tyd om te besin oor die nuwe jaar wat voorlê. Die enigste ding wat seker is, is dat daar, menslik gesproke, 'n baie onseker toekoms op ons wag. Ongekende politieke verskuiwings is besig om nie net in ons land nie, maar ook wêreldwyd pos te vat. Ongelukkig word rasse-verskille tot rasse-haat aangevuur deur leiers wat dit as instrument wil gebruik om politieke beheer in 'n land te verkry. Maar haat lei tot wraak en wraak lei tot vergelding in 'n nimmereindigende spiraal waarin niemand iets kan wen nie. Daar is net verloorders.

Dit is teen hierdie agtergrond waarin ons moet besin oor die toekoms. Waar staan die gelowige in hierdie omstandighede?

Vertrou op God en doen wat Hy van ons verwag

Ons moet in gehoorsaamheid na God se Woord luister en nie volgens ons eie emosies wil handel nie. Ons moet ons verhouding met God regkry en ons daagliks voor hom in gebed verootmoedig.

Om met God te leef is 'n lewenslange ervaring. Hy versterk en vertroos jou wanneer jy deur diep waters gaan. Soos in 'n vorige boodskap gesê is, gaan ons sonder angs die toekoms tegemoet na waar God alreeds is. Jy is in die geselskap van jou hemelse Vader wat jou liefhet en jou langs die regte pad sal lei. Plaas jou volle vertroue in Hom, en glo dat, omdat jy Hom liefhet en jy Hom gehoorsaam sal volg, alle dinge vir jou ten goede sal meewerk.

Verkondig die Evangelie van Hoop

Dit is ons plig en ons voorreg om die evangelie van Jesus Christus aan alle mense te verkondig. En as ons dit doen, moet dit suiwer en alleen volgens God se Woord geskied. Daar is tans egter baie valse profete wat die Woord van God op allerlei maniere verdraai en dinge daaraan toevoeg om dit tot hulle eie voordeel aan te wend. In verband met hierdie vals profete se die Bybel: “In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar.” (2 Petrus v2:3).

Ondersteun mekaar

Paulus sê in Galasiërs 6:2: “Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.” (Galasiërs 6:2).  Hoe moeiliker die tye gaan word, hoe meer sal ons onderling op mekaar ingestel moet wees.

Ons as gelowiges moet die kleinlikhede tussen ons laat vaar en mekaar met en in liefde behandel, want ons is almal lede van die liggaam van Christus: “Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het.” (Romeine 12:4-6). Dit is ook die rede waarom ons by 'n gemeente ingeskakel moet wees, waar mense mekaar in teëspoed kan vertroos en in voorspoed saam dankbaar kan wees, en mekaar teen die aanslae van die wêreld kan beskerm.

ENKELE LAASTE OPMERKINGS

Deur die loop van die jaar het ek baie vrae van mense ontvang na aanleiding van die daaglikse boodskappe wat uitgestuur is. Ek wil net drie daarvan hier behandel omdat dit interessante vrae is:

1. In watter mate mag ek myself beskerm?

Dit is ongelukkig so dat misdaad en moorde hand oor hand toeneem en ons mag alle middele aanwend om onsself te beskerm in sover as wat die reg dit toelaat – nie uit haat nie, maar ter wille van selfbehoud. Dan kan ons saam met Dawid bid: “Red my van mense wat sleg is, Here, beskerm my teen mense wat geweld pleeg, wat slegte dinge bedink en elke dag vyandskap aanblaas.” (Psalm 140:2-3).

2. Wat gaan jy in die hemel doen? (dalk sarkasties?)

Wat ons in elk geval hier op die aarde moes doen. Ons gaan God dien en eer. Dáár kan ons dit egter doen sonder die las en die sorge wat die aardse lewe op ons plaas.

3. Kan ons die “boodskappe” en “gedagtes vir die dag” in boekvorm kry?

Ja! Baie mense het daarvoor gevra. Daarom is dit 'n projek wat vir die komende jaar beplan word. Daar is een van twee opsies:

i) Om dit in elektroniese (pdf) formaat uit te gee. Dan kan mense dit self uitdruk en ook verder versprei. Die voordeel daarvan is dat daar geen kostes aan verbonde is nie en dit vinnig versprei kan word.

ii) Die tweede opsie is om dit in gedrukte boekformaat uit te gee. Die voordeel hiervan is dat 'n mens dit in jou sak kan ronddra. Die nadeel is natuurlik die kostes. Dit is vir ons belangrik dat dit kosteloos ontvang en gelees moet kan word. Om dit te kan doen sal ons borge moet kry wat die grootste deel van die kostes sal kan dra – miskien, wie weet?

SLOTWOORD

Vertrou op die HERE vir ewig, want in die Here HERE is ‘n ewige rots” - Jesaja 26:4 (53-vertaling).

---------------------------------------

Hierdie was dan ook die laaste boodskap vir 2016. As die Here wil sal ons teen die middel van Januarie 2017 weer daarmee voortgaan. In die tussentyd is daar werk wat gedoen moet word aan die webwerf. Die huidige ontwerp is verouderd en die stelsels moet aangepas word om beter voorsiening te maak vir die mobiele omgewing. 

Vir dié persone wie se eposse onbeantwoord gebly het, vra ek om verskoning. Dit gebeur soms dat ek een of twee eposse miskyk. Skryf gerus maar weer.

Seënwense vir die nuwe jaar word julle almal toegebid.

Lukas en Winy du Preez
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css