Die Weg

 

As die lig deurbreek in die donkerheid

Kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun.” - Psalm 54:6 (53-vertaling).

Dawid was op die vlug voor Saul en het skuiling gevind in die woestyn Sif. Hy het gedink dat die Siffiete hom goedgesind is, dat hulle vir hom die nodige beskerming sou bied en dat hy daar veilig sou wees. Maar Dawid se vermeende beskermers wou in koning Saul se guns kom en dus verraai hulle vir Dawid. Ons lees in 1 Samuel 23:19-20 die volgende: 'Daarna het Siffiete na Saul in Gibea toe gegaan en gesê: “Dawid kruip by ons weg in die skuilplekke in Goresa, op die Gakilarant suid van die onherbergsame gebied. U Majesteit, as dit dan nou u begeerte is om op te trek, trek op en ons sal sorg dat hy aan u uitgelewer word.”' Dawid se lewe was in doodsgevaar.

Dawid moes erken: Jy kan op geen mens vertrou nie! Daar is maar slegs één op wie jy jou vertroue kan plaas, naamlik God. En Dawid maak sy hart voor God oop. Hy bekla sy nood by God: sy vyande en geweldenaars soek sy lewe. Hy smeek God om hulp. Maar terwyl hy bid kom die omkeer en ook berusting. Daar gaan vir hom 'n lig op. “Kyk, God is my helper”. Selfs al kan hy God nie sien nie, weet hy dat God by hom is. Die besef kom by hom op dat God doen wat geen mens vir hom kan doen nie: God staan by hom, God beskerm hom en bewaar sy lewe. By en met God is daar vir hom 'n toekoms. Hy kan sy lewe voortsit. “Kyk!” Dit is asof 'n deur vir hom oopgaan sodat die lig deurbreek in die donkerheid van sy gemoed. Sy hulpgeroep eindig in 'n wonderlike danklied: “Vrywillig wil ek aan U offer; ek wil u Naam, o HERE, loof, want dié is goed; want dié het my uit alle benoudheid gered, en my oog het met welgevalle op my vyande neergesien.” (Ps 54:8-9; 53-vertaling).

Friedrich Zimmermann in Neukirchener Kalender 2018 (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css