Die Weg

 

Om jou diepste sielsbehoeftes te bevredig

“Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn?” - Psalm 42:2-3.

Ons lees telkemale in die Bybel van “honger na” of “dors na” wanneer dit handel oor die lewe en oor liefde. Die mens se siel smag na vervulling, maar hoe dikwels voel dit nie of hierdie vervulling net 'n bodemlose put is nie?

Wat jy ook al doen om jou diepste sielsbehoeftes te bevredig, daar is soms maar net 'n leegheid wat bly knaag aan jou. Ja, die nuwe ryding, of die nuwe huis, die mooi juweliersware, die mooi klere wat jy koop bring tydelike opwinding en 'n gevoel van gelukkigheid, maar dan is jy maar net weer terug waar jy was. Jy kan terugdink aan die mooi herinneringe van 'n vakansie of die suksesse wat jy behaal het, maar dit help jou geensins wanneer jy in nood verkeer nie. Die groot verlange na diepe vrede en geborgenheid kom maar altyd weer te voorskyn. Waar kan 'n mens dit dan ooit kry? Augustinus Aurelius (354 - 430 nC) het ook daarmee geworstel totdat hy dit vir homself uitgemaak het. Hy het dit só gestel:  “My God, ek is vir U geskape en my siel bly onrustig in my totdat ek die vrede in U gevind het.”

God is die skepper en onderhouer van ons lewe. Daarom is God die beste adres by Wie ons ons lewensnood kan bekla; die beste aanknopingspunt waar ons ons verlange na hulp en genesing kan gaan soek. Die Koragiete het dit ook geweet. Daarom sê hulle: “Ek dors na God, na die lewende God”. Daar is geen ander plaasvervanger vir ons dors na 'n vervulende lewe nie. Slegs God self kan ons lewe met vrede vervul.

“Ek wil luister na wat God die HERE sê, want sy woord bring vrede vir sy volk, vir dié wat Hom getrou dien. Hulle moet net nie weer afdwaal nie. Waarlik, uitkoms is naby vir dié wat Hom dien: Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar Liefde en trou sal mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede sal mekaar omhels; trou sal uit die aarde uit opspruit, geregtigheid sal uit die hemel uit afkom. Die HERE sal voorspoed skenk en ons land sal sy oes gee.” (Psalm 85:9-13).

Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie.”  (Joh 14:27).

Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.” (Ef 3:18-21).

 - dw -

(Met erkenning aan P Ramona Uhlemann in Neukirchener Kalender 2016)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css