Die Weg

 

Geloofskrag kom uit die hemel

Nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle 'n stad berei. - Hebreërs 11:16 (53-vertaling).

Die “hulle” van wie Hebreërs 11:16 praat, is die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob. Die Here het Abraham uit sy geboorteland geroep na die land Kanaän. Hoewel hy en sy vrou, Sara, kinderloos was, belowe die Here nogtans om die land aan sy talryke nageslag te gee (Gen 12:7). Abraham het die belofte van die Here onvoorwaardelik geglo, en hy is die vader van die gelowiges (Rom 4:11). Die beloftes van die Here aan hom is daarom baie belangrik, want dit is beloftes wat die Here aan alle gelowiges gee. Só het Isak en Jakob dan ook in God se belofte geglo.

Die drie aartsvaders het altyd vasgehou aan die Here se belofte en hulle geloofsoë is geopen om die toekoms in te kyk en te sien dat hulle eintlik op pad was na 'n hemelse vaderland. Die belofte het ook geloofskrag gegee om uit te hou en aan te hou. Daarom skaam God Hom nie om hulle God genoem te word nie: Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy verbind Hom uit genade aan sondaarmense wat aan sy beloftes vashou.

Die geheim is om te sien dat God se belofte van 'n nageslag eers moes uitloop op Jesus Christus, die Koning van ons hemelse vaderland. Ja, deur Jesus Christus het ek burgerskap in die hemelse Vaderland (Fil 3:20). Sy Heilige Gees maak plek in my hart vir God se belofte, en laat my op die belofte vertrou sodat ek, asof met die teleskoop van die geloof, my eintlike vaderland sien. Só ontvang ek geloofskrag vanuit die hemel om voort te gaan met my aardse lewe, al is ek hier net 'n bywoner.

Die ouderdom het die manier om my te laat terughunker na wat verby is, veral as die lewe vol swarighede is. Jy moenie verkleef raak aan hierdie lewe nie, want dan kan jy nie in vrede “vertrek” nie. Daarom het jy die geloofskrag uit die hemel nodig wat jou vorentoe laat kyk: die geloofskrag uit die Here God se belofte wat jou as 'n gereddene laat lewe en as 'n gereddene laat sterwe. God se stad is ook vir jóú voorberei.

Roelf Vorster in “God vergeet jou nooit” onder redaksie van Fika Janse van Rensburg en Peet Coetzee (- Met die vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM) www.cum.co.za.)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css