Die Weg

 

Vrede

Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. - Filippense 4:4-7.

Hoe soek die mens nie vandag na “vrede” nie. Trouens, dit was iets wat die mens nog altyd na verlang het. Want orals op ons aardbol dreig die onvrede - tussen volkere, lande, ekonomiese magsblokke en nader aan ons: bure wat die grensmure tussen hulle omskep in frontlinies. Dit hou skynbaar net nooit op nie. Skaars is “vrede” onderhandel, skaars het die “skietstilstand” in werking getree, of die bomme bars weer en die woorde en die koeëls vlieg opnuut as dodelike missiele.

Paulus praat in een asem van blydskap, inskiklikheid, onbesorgdheid en vrede. In Galasiërs 5 word dit die vrugte van die Gees genoem. Maar let op die volgorde in Filippense 4. Daar is blydskap, inskiklikheid en onbesorgdheid voorvereistes vir vrede. Jakobus sê dat al hierdie vrugte van die Gees deel is van die “wysheid wat van Bo kom” (Jak 3:17).

Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak.” (Jak 3:17-18).

In Jakobus 3:13-16 sien ons die rede vir “onvrede”: “Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Dié soort wysheid kom nie van Bo nie, maar is aards, sinlik, demonies, want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade.”

Vrede ís dus moontlik. Dis 'n vrug van die Gees en 'n gawe van God. Ons kan dit nooit self uitdink, skep of in standhou nie. Dit is iets wat diep binne ons, deur die werking van die Heilige Gees, sy ontstaan het. Dit omvorm ons hart en ons gedagtes en vind uiting in die alledaagse dinge van die lewe: die politiek, ekonomie en buurmanskap. Die vrede van God is die sinvolle samehang van alle dinge voor God, die herstel en groei van verhoudinge, van mens tot God, mens tot mens, mens tot homself en mens tot die natuur. In die vrede van God kom alle dinge tot rus, nie in die sin van niksdoen nie, maar in die sin dat dit hul Godbedoelde vervulling bereik. Vrede is 'n ander woord vir sin van die lewe.

- dw-

(Met erkenning aan Johan Cilliers in “Toegewy aan God”.)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css