Die Weg

 

Hoe is dit alles moontlik?

(Lees saam met die vorige 2 boodskappe)

Moenie julleself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat Hy geskep het.” - Jakobus 1:16-18.

Hoe is dit alles moontlik? Die louter vreugde in beproewing, die volharding van die geloof deur pynlike ervarings heen, die geestelike rypheid, die vreugde van die arme dat hy die besondere sorg van die Here mag geniet, die vreugde van die ryke dat hy by al sy rykdom nog steeds van God afhanklik is. Hoe is dit moontlik om deur versoeking en beproewing te kan volhard om die ewige lewe as genadeloon te ontvang? Hoe is dit moontlik om “nee” te sê vir my sondige begeertes?

Dit kom van die Vader wat dit gee. Waarom gee Hy dit? Dit is sy wil om dit te gee. In sy verborge raad en in sy uitverkiesende liefde was dit God se wil dat daar lewensvernuwing vir jou moet wees. Hoe het Hy dit gegee? Deur ons deur die Woord van die waarheid tot die lewe te bring. Dit is God se wil dat sondaars wat in hulle sonde dood is, tot die lewe gebring moet word deur die verkondiging van die Woord van waarheid (dit is die evangelie). Deur hierdie evangelie bewerk die Heilige Gees nuwe lewe. Só ontvang God se kinders die genade om met groot vreugde te volhard wanneer daar beproewings en versoekings oor hulle pad kom, en word hulle die eerstelinge van God se herskeppingswerk.

Omdat God jou deur die Woord van die waarheid en die kragvolle werking van die Heilige Gees herskep - weergebore laat word het - het jy die verantwoordelikheid om met vreugde in beproewing en versoeking in die goeie te volhard ... kan jy die geloofspieke bereik. Kan jy volhard omdat jy God liefhet. En dan ontvang jy uiteindelik die onverwelklike lewenskroon as 'n genadeloon!

Ds JC van Dyk (Almanak van die GKSA 2018) 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css