Die Weg

 

Die geval Agan (3) – Toe sê die Here....

(lees saam met die vorige boodskappe)

Toe sê die HERE aan Josua: Staan op; waarom tog lê jy op jou aangesig?  Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat Ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie; hulle sal hul vyande die rug gee, omdat hulle self ‘n ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees tensy.... - Josua 7:10-12.

Die HERE is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid.” (Ps  145:18); “En voordat hulle roep, sal Ek antwoord” (Jes 65:24). Dit het Josua ook ondervind. Op die “” van Josua volg ook direk “Toe sê die HERE......”.

Maar die antwoord van die Here lê nie altyd sag op die oor nie. God se “sê” kan heel dikwels reguit wees. Hy is soos 'n dokter wat reg op die man af vir jou sê: “dit lyk nie baie goed met jou nie .....!

Dit is hier baie duidelik: God is direk. Hy sê nie dat Israel gesondig het nie. Nee, Hy spreek die sonde reguit aan. Hy noem dit by die naam. Die dokter sê nie “jy is siek” nie. Hy noem die siekte by die naam. En ook hier sê God: “Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat Ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg.” As gevolg van die optrede van één persoon het hulle die goed wat die Here “geheilig” het van Hom ontvreem, weggeneem, gesteel.

Het ons miskien ook al van God gesteel? Sou God ook teenoor ons moet sê: “jy het iets van My gesteel en dit heimlik by jou goed gevoeg”? Vereer die Here met alles wat jy het, sê die Bybel, want “wat besit jy wat jy nie ontvang het nie?”  (1 Kor 4:7). Van wie kom jou hand, jou verstand, jou hart? Van wie kom jou huwelik, jou gesin? Van wie kom jou tyd, jou krag en jou geld? Weet jy – is jy daarvan bewus – dat jy die tempel van God is; dat God ook jou “geheilig” het, sy deurboorde hand op jou gelê en jou vir Homself toegeëien het; dat Hy gesê het: die man, die vrou, die seun, die dogter behoort aan My – net aan My?

In hierdie teks word daar van die verbond gepraat. En dít is die verbond: Ons behoort aan God! En daarmee alles wat ons het.

Waar het jy dit weggebêre? Wat het jy met God se eiendom gemaak? Dit word so raakgevat: “by hulle goed gevoeg”. Die Nederlandse Statenvertaling sê: “by hul gereedskap gevoeg”. Gesteel van God vir eie gebruik.

Ons is ook in God se spreekkamer. Hy ondersoek ons. Hy is met ons besig en stel sy diagnose: “Jy het al te lank daarmee rondgeloop. Geen wonder dat jy doodsiek is nie!” Dit is geen wonder dat dit nie goed gaan in jou huis, jou gesin, jou huwelik, jou kerk, jou skool, jou politieke en sosiale aangeleenthede – in jou gees en hart en siel en gedagtes nie. Dit is dieselfde as met Israel. Daarom kon die Israeliete nie stand hou teen hul vyande nie. Hulle moes weghardloop van hul vyande, want hulle was onder die ban. Dit wil sê: die kommunikasie tussen Israel en God was verbreek. Die toevoerkanaal, waardeur Israel die krag en moed en lewe ontvang, was verstop: “Ek sal nie meer met julle wees nie”. Dinge loop radikaal verkeerd.

Ons moet die ontsaglike erns van die “” van God aan Sy verbonsvolk goed tot ons laat deurdring. So fataal is die werking van die sonde! “Die loon van die sonde is die dood”.(Rom 6:23). Dit kom daarvan as ons God sy eiendom ontneem.

Dit is met diepe verslaentheid dat Josua en sy oudstes luister na wat God te sê het. Is daar dan geen hoop meer nie? Dit is stil, dodelik stil in God se spreekkamer. Dan kom daardie wonderlike woordjie waarby 'n venster van hoop oopgaan in die kamers van die dood: “tensy....”, “tensy....”.

(word vervolg)

Ds. Gabe van Duinen: Zie hier is uw God (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css