Die Weg

 

Nooit sal God ons verlaat nie

Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat? - Matteus 27:46.

In die ontsettende lyding wat Jesus moes deurmaak, staan sy menslike natuur meer op die voorgrond. Na drie ure se donkerte, helder oordag, roep Hy uit: “My God, my God, waarom het U My verlaat?

Wanneer donker, eensaamheid en swaarkry tye in 'n mens se lewe kom, vra jy gou: “Verlaat God my?

Jesus het self baie eensaamheid beleef. By sy geboorte is daar net in 'n krip plek vir Hom. Hy word die woestyn ingelei om versoek te word. Mense gaan weg as Hy nie die Romeinse oorheersing wil omverwerp nie. Hy is eensaam in Getsemane omdat die dissipels slaap. Een verraai Hom, 'n ander een verloën Hom. Toe Hy gevange geneem is, vlug die elf wat die binnekring van sy vertrouelinge gevorm het.

Voor sy regters staan Hy alleen. Selfs die regspraak laat Hom in die steek: onskuldig, maar ter dood veroordeel. Hy moet hang tussen hemel en aarde. Toe word dit donker. Toe die Lig vir die wêreld die doodsdal ingaan, het dit donker op die aarde geword.

Dit alles het op hierdie aangrypende woorde uitgeloop: “My God, my God, waarom het U My verlaat?

Dit staan in die verlede tyd. Dit verklaar die drie ure duisternis as godsverlatenheid. Die donkerte was simbolies van die sielspynigende verlatenheid. Dis soos 'n ewigheid sonder God. Ondanks hierdie onpeilbare helse smarte en benoudhede hou Hy vas aan sy Vader.

Waarom is Hy verlaat? Ter wille van ons. God se straf vir ons sondes breek op Hom los. Sy eensaamheid is sondebetaling in ons plek. Hy oorwin die tweede dood. Wat 'n ryke troos! Hy was van God verlaat, en die gevolg is dat ons nooit deur God verlaat sal word nie. In al die donker wat ons kan beleef, weet ons ons Vader trek ons net nader na Hom toe.

God sal ons nooit verlaat nie. Besef en beleef dit, en jy sal moed hê vir jou toekoms!

Lourens Kruger in “God vergeet jou nooit” - Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css