Die Weg

 

Wanneer die nuwe lewe begin bloei

(Oor twee weke is dit Paasfees. Hierdie volgende reeks oordenkings is dan ook om ons in die regte stemming daarvoor te bring en ons weer te laat besef van die groot genade wat ons van die Here ontvang het)

Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood kom die dissipels na Jesus toe en vra: “Waar wil U hê moet ons gaan regmaak vir U om die paasmaaltyd te eet?” - Mattheus 26:17

Die eerste dag van die ongesuurde brode, die veertiende Nisan, was die dag waarop elke vrome Jood hom in Jerusalem vir die Paasfees voorberei het. In die namiddag van hierdie dag het 'n groot deel van die volk na die voorhof van die tempel opgetrek om 'n paaslam te kry. Hierdie paaslam (nadat dit in die tempel geslag, die bloed in silwerskottels opgevang en aan die voet van die altaar gesprinkel is), is huistoe geneem om saam met die familie, soos deur die wet van Moses bepaal, geëet  te word.

Op dieselfde dag, terwyl tienduisende mensehande in die lawaaierige Jerusalem met die voorbereiding van hul paaslam besig was, het God in die nabygeleë Betanië sy Paaslam voorberei. Terwyl die Leviete in die aardse heiligdom die talle lammers met stokke en toue na die slagplek gedryf het, het die Lam van God vrywillig uit Betanië nadergekom om ook die heiligdom binnegebring en geslag te word. Terwyl 'n oorverdowende rumoer in die tempelsale van Jerusalem opgeklink het van die geblêr van lammers, van messe wat geslyp word en mense wat skreeu, het daar in die stille Betanië die woord opgeklink waarmee die heilige Godslam Homself tot offer begin voorberei het: “My tyd is naby.”

Hoor, o Jerusalem! Nou is dit sovér. Die grootste oomblik in die wêreldgeskiedenis het aangebreek. “My tyd” -  dit is die tyd deur die Vader bepaal en met huiwering, maar ootmoedig in volmaakte gehoorsaamheid, deur die Seun aanvaar. “Die uur het gekom ..... dit is tyd vir My”. Dis tyd vir die lammers in Jerusalem, en ook die tyd vir die Lam in Betanië om geslag te word.  “Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word” (Jes 53:7). ”My uur het gekom!”

Maar dit is ook die pyn wat gepaard gaan met 'n nuwe lewe. Die tye word groen en die ewigheid word groen. Uit die dood van die Lam bloei nuwe lewe op.

Uit: De Stem achter U deur ds Gabe van Duinen

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css