Die Weg

 

God se groot genadegawe!

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. - 2 Korintiërs 13:13.

Genade kan nie geleen, gebedel, gekoop of gesteel word nie. Dit is die drie-enige God se vrye gawe aan 'n behoeftige mensdom (Billy Graham).

In hierdie dae van materialisme en ysterharde kompetisie, sukkel baie mense om die onskatbare waarde van 'n onbetaalbare vrye gawe te verstaan - om nie eers te praat van dit te aanvaar nie. 'n Gawe so groot dat dit nooit in geldwaarde bereken sal kan word nie. Oor die algemeen gesproke het alles vandag 'n prys - of dit besittings, diens of gunste is.

Die pryslose offerande wat God vir ons verlossing deur sy Seun op Golgota gemaak het; die hoop op onsterflikheid wat Hy ons toegesê het deur die opstanding van Christus; die gawe van die krag van die Heilige Gees wat op Pinksterdag oor gelowiges uitgestort is, is 'n bron van verwondering en 'n rede tot jubelende blydskap, lofprysing en dankbetuiging. Ons barmhartige Meester en Herder het ons so liefgehad dat Hy hierdie gawes so vryelik aan onverdienstelike mense soos ons gegee het!

Daar is geen manier waarop ons die Here na regte kan vergoed vir sy onpeilbare liefde aan ons betoon nie. Maar ons kan en moet ons lewe vir Hom oopstel, sodat sy liefde deur ons na ander toe kan vloei. Sy gebod is immers dat ons mekaar moet liefhê soos Hy ons liefgehad het.

Gedagtig aan ons menslike swakheid, is dit onmoontlik om dit in ons eie krag te doen. Deur die liefde van God en die genade van Jesus Christus, word ons deur die werk van die Heilige Gees in staat gestel om sy werk te doen en sy liefde mee te deel aan diegene met wie ons in aanraking kom. Mag die genadige God jou seën en tot 'n seën maak!

Uit: Toegewy aan God - Met die vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css