Die Weg

 

Om versoekinge te weerstaan

Toe antwoord Bíleam en sê aan die dienaars van Balak: Al gee Balak my sy huis vol silwer en goud, ek kan die bevel van die HERE my God nie oortree om klein of groot te doen nie. - Numeri 22:8 (53-vertaling).

Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. - Romeine 8:29 (83-vertaling).

In ons hoogs kompeterende wêreld vind die meeste mense dat hulle dikwels voor ernstige geestelike toetsing te staan kom. Dit kom in verskillende gedaantes en vorms: finansiële en ander materiële voordele word aangebied om hulle etiese standaarde te verlaag óf hulle beginsels op die spel te plaas. Gierigheid en hebsug, of selfs werklike nood, maak dat mense daaraan toegee. Wat ook al die rede vir hulle optrede mag wees, dit skiet vér tekort aan wat 'n mens van 'n eerlike persoon met integriteit mag verwag.

In die lig van die omstandighede waarin ons lewe, en al die versoekings wat op ons pad kom, is daar baie mense wat sal sê dat die oproep tot 'n Christusgelykvormige lewe makliker gesê as gedaan is, en net nie prakties uitvoerbaar is nie. Dit is natuurlik volkome waar as jy op jouself wil vertrou. As jy jou egter daarenteen onvoorwaardelik aan die heerskappy van Christus onderwerp en 'n konstante en intieme verhouding met Hom handhaaf - veral deur gebed, Skrifstudie en oordenking- sal jy wel vind dat sy Gees aan jou die krag gee wat jou in staat stel om nie alleen die gevaartekens raak te sien nie, maar ook om die versoekings te kan weerstaan.

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. (Rom 12:2).

Uit: Toegewy aan God - Met die vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css