Die Weg

 

As daar geen hoop meer is nie

Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte: “So sal jou nageslag wees.”  - Romeine 4:18 (83-vertaling).

Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was: So sal jou nageslag wees. - Romeine 4:18 (53-vertaling).

Om geen hoop op hoop te hê nie, is seker die uiterste vorm van hooploosheid. Geen hoop op hoop . . . maar Abraham glo “teen hoop op hoop”. Toe daar menslik gesproke geen hoop op hoop meer was nie, het Abraham bly hoop en bly glo, en ... God het vir hom 'n pad gemaak.

Hoe hooploos wás Abraham se omstandighede? Ferdinand Deist het in sy dagboek Met God vandag geskryf dat hy: “. . . afgesny was van sowel sy eie verlede as van sy eie toekoms: In Genesis 12 trek hy weg uit alles wat hom aan die verlede kon bind. In Genesis 22 word sy enigste hoop op 'n toekoms, Isak, sy enigste seun wat sy naam kon voortdra, hom ook ontneem.” As jy geen anker uit die verlede meer het om na terug te gryp nie, en jou enigste anker vir die toekoms jou ontneem word, wat bly dan oor?

Al wat vir Abraham oorgebly het, was die belofte van God. Kom ons se liewer: Al wat oorgebly het, was die God van die belofte. As jy nie meer vorentoe of agtertoe, of links of regs kan gaan nie, moet jy bly glo: God sál 'n pad maak! Daarom kon Abraham op pad teen die berg uit vir lsak sê: “My seun, God sal sy eie offerlam voorsien.”

Die berg waar sy toekoms aan skerwe gelê het, figuurlik gesproke sekerlik die grootste berg in sy lewe, noem hy uiteindelik: “Die Here sal voorsien.” God maak die grootste berg 'n gelykte (Sag 4:7) - ook vir jóú!

Gebed: Almagtige God, ek vertrou U met elke lewenskrisis, ook met hierdie groot berg waarvoor ek nou te staan gekom het. Leer my ook hoop wanneer daar nie meer hoop is nie. Amen.

Uit: God sal 'n Pad maak deur Johan Crafford (Met die vriendelike toestemming van Aktuapers)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css