Die Weg

 

Verstaan ons dalk ook nie?

Jesus het die twaalf opsy geneem en vir hulle gesê: “Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe, en alles wat die profete oor die Seun van die mens geskryf het, sal daar bewaarheid word. Hy sal uitgelewer word aan die heidene; Hy sal bespot en beledig word; hulle sal op Hom spoeg, Hom gesel en Hom daarna doodmaak. En op die derde dag sal Hy uit die dood opstaan.” Maar van hierdie dinge het hulle niks begryp nie. Die woorde was vir hulle duister, en hulle het nie verstaan waaroor Hy praat nie. - Lukas 18:31-34.

Jesus het sy dissipels probeer voorberei op wat sou kom. Hy wou hê dat hulle moes verstaan en dat hulle daarom nie wanhopig en verslae sou wees nie. Hulle moes begryp dat dit 'n bepaalde weg is wat Hy volg. Wanneer Hy sou ly, en bespot en gedood word, moes hulle vol hoop en verwagting wees vir die vervulling van sy laaste woorde, nl. dat Hy op die derde dag sou opstaan.

Maar Lukas sê dat hulle nie verstaan het wat aan hulle gesê is nie. Dit was ook nie die eerste keer dat Hy dit aan hulle gesê het nie. Reeds drie keer vantevore het Hy hulle hierop voorberei. In Lukas 9:22 lees ons dat Hy gesê het: “.. die Seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en Hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word.” In vers 44 lees ons: “hou hierdie woorde goed in gedagte: Die Seun van die mens gaan in die hande van mense oorgelewer word.

By 'n ander geleentheid (Lukas 1:33, 34), het Jesus aan hulle gesê: “In elk geval moet Ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is....

Die dissipels was bang dat Hy na Jerusalem moes gaan. Thomas het gesê: “Laat ons ook gaan om saam met Hom te sterwe” (Joh 11:16). Miskien het Jesus se woorde dat Hy daar sou ly en sterwe, dus tog tot hulle deurgedring, al het hulle nie die volle omvang van sy woorde begryp nie.

Die Here Jesus, die profeet Daniël, die apostel Johannes in sy Openbaringe en soveel ander in die Skrif het aan ons toekomsprofessië nagelaat. Dit is woorde van voorbereiding vir óns sodat ons nie wanhopig en verslae moet wees oor wat rondom ons gebeur en nog gaan gebeur nie! Glo en verstaan ons dit werklik? As ons dit dan verstaan, leef ons daarvolgens? 

Gebed: Gee aan my die vermoë om te verstaan, o Here. Amen.

Uit: ‘n Lig vir my pad deur Nig Sans. - Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css