Die Weg

 

Ons is Tuis

Maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag as Moses, net soos die een wat 'n huis bou, meer eer waardig is as die huis. Elke huis word deur iemand gebou, maar God is die Een wat alles gebou het. Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God nog sou sê. Christus daarenteen is as Seun getrou oor die huis van God. En ons is sy huis as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. - Hebreërs 3:3-6.

Die bouer van 'n huis het die meeste seggenskap oor daardie huis. Die huiseienaar het meer sê oor die huis as dié wat vir hom werk. Hierdie begrip word in ons teksgedeelte gebruik om die bestaan van die menslike lewe aan te toon: “maar God is die Een wat alles gebou het” (vers 4). Ons is die huis van God en deur Jesus Christus is ons hele lewe in die hande van God omdat Jesus Christus één is met die Vader en Hý die Heer is oor hierdie huis. Daar is geen mens wat méér gesag oor ons lewens kan uitoefen as Hy nie!

En dít is waarop ons ons hoop vir die lewe kan en moet vestig, want God het ons lewe en ons gemeenskap (sy Kerk) gebou. Ons moet vashou aan hierdie hoop al is dit nie altyd baie maklik nie. Daar is só baie aanslae in die lewe. Die aanslae en versoekinge in die daaglikse lewe dreig om ons mee te sleur sodat ons nie tyd met God kan maak nie. Daardeur kwyn ons hoop en verswak ons geloof. Dan kom die twyfel en verloor ons moed as die versoekinge oorhand oor ons begin kry.

Die Hebreërbrief roep ons op om moed te hou, want daar is altyd hoop vir ons in Jesus Christus. Hy tree vir ons in. Hy ken ons probleme en foute en draai Hom nie weg van ons nie. Hy is ons Here, die Heer van God se huis en ons Leidsman deur die lewe. Daarom wéét ons en kan ons deel in die warmte van God se huis. By Hom is ons tuis!

- dw -

(Met erkenning aan Neukirchener Kalender 2018)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css