Die Weg

 

Net vandag

Maar solank daar nog 'n “vandag” is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. - Hebreërs 3:13.

Daarom word daar gesê: “Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het.” - Hebreërs 3:15.

God se Woord heg besondere waarde aan “vandag”. In die bergrede vermaan die Here Jesus ons om nie oor môre bekommerd te wees nie (Mat 6:34). Hy leer sy dissipels om vandag vir die daaglikse brood te vra (Mat 6:11). Wanneer Hy vandag mense roep om Hom te volg, dan verwag Hy 'n antwoord vandag (Mat 8:22). Daarom sê Hebreërs ook: “Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie”.  En laastens is daar die belofte aan die misdadiger aan die kruis: "Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” (Luk 23:43).

Vandag is die dag van genade! As ek God se stem vandag hoor, moet ek vandag nog reageer. Net vandag is aan my gegee. Môre is maar net 'n gedagte, 'n hoop. Charles Kingsley (1819 - 1875) het gesê: “Doen vandag jou plig! Moenie jouself verswak deur jou aandag te verdeel en vooruit te probeer kyk na dié dinge wat jy nie kan sien nie, en tog nie sou verstaan as jy dit wel kon sien nie.” Ons het hoegenaamd niks met die toekoms te doen nie, behalwe alleen om ons daarop voor te berei deur getrou die pligte van vandag na te kom en ons vandag in God se hande te plaas.

Ek kan God vandag vertrou op sy beloftes, op sy verbond wat by my doop bevestig is. Die belofte van God dat Hy alles weer nuut sal maak, is die toekoms. Maar ek kan daarop vertrou en vandag leef in ooreenstemming met hierdie nuwe lewe. Die hede toets ons geloof. Daarom is dit belangrik om ons vertroue in God te stel - elke nuwe dag - en ons deur niks in die wêreld te laat mislei nie. (Dr Gerold Lehner in Neukirchener Kalender 2018).

Wat vir ons oorbly is om dag vir dag die smal - en soms onbegryplike - weg te volg asof dit die laaste dag is. Tog moet ons in geloof en met verantwoordelikheid leef asof daar nog 'n groot toekoms op ons wag. (Dietrich Bonhoeffer in Widerstand und Ergebung),

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css