Die Weg

 

Waarom 'n “Hemelvaart”?

Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. - Handelinge 1:6-7.

So aards was die verwagtinge wat die dissipels van die Here Jesus gekoester het dat, toe Hy gereed gestaan het om vanaf die aarde terug te gaan na sy Vader, hulle nog 'n keer gevra het of Hy in hierdie tyd die koninkryk vir Israel sou oprig. Maar weer moes hulle leer dat dit nie 'n aardse koninkryk was wat Hy beoog het nie. Die weg van die Krip na die Kruis is afgelê, so ook die weg van die Kruis na die Kroon. Hy het sy ereplek aan die regterhand van die Vader ingeneem. Die veertig dae van vertoef op die aarde ná die opstanding was verby. Hemelvaartsdag het aangebreek. Christus het opgevaar na die hemel. So vertel Lukas ons in sy Evangelie, hoofstuk 24 verse 50 en 51: “Daarna het Hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem.

Maar met watter doel is Hy na die hemel?

Veral om vandaar sy gemeente te regeer en ons Voorbidder te wees by die Vader. Met groot mag en majesteit beklee, geniet ons verhoogde Here en Heiland die loon van sy smarte, en is Hy besig as Hoof van sy Kerk om daar vir ons te bid, ons te regeer en te lei. In sy Goddelike natuur is Hy oral en altyd, tot aan die voleinding van die wêreld.

Hemelvaart is dus nie alleenlik die terugkeer, die vertrek, van Christus nadat Hy sy aardse loopbaan voltooi het nie. Dit is nie net die einde van sy lewe op aarde nie. Dit is die begin van sy verheerlikte en verhoogde roeping as Voorspraak en Koning. Ons wat dan nog op die aarde is, staan nou in 'n nuwe verhouding tot Christus. Hy bid vir ons. Hy beheer ons. Hy lei ons. Hy regeer ons. Is ons gewillig om Hom dit vir ons te laat doen? Onderwerp ons ons aan Hom op 'n halfhartige manier, of is dit met ywer, entoesiasme, lus, gehoorsaamheid en geloof? Hierdie vraag verdien oordenking!

Uit: Terwyl die ketel kook, deur ds John Murray du Toit
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css