Die Weg

 

Die Gees van God teenoor die gees van die wêreld

So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. - Efesiërs 4:13-15.

Maar die volk wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot; en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien..... Toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê: Laat ons gerus optrek en dit in besit neem; want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê: Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. - Numeri 13:28-31

En Kaleb het die drie seuns van Enak: Sesai, Ahíman en Talmai, afstammelinge van Enak, daaruit verdrywe. - Josua 15:14.

Wat maak dat sekere mense anders dink oor die uitdagings van die lewe as die groter groep? Mense wat bereid is om anders te dink as die massas, en om as dit nodig is, 'n eie weg in te slaan omdat hulle met hulle hele hart daarin glo? Wat het gemaak dat Kaleb die Enakiete (die reuse van daardie tyd) kon oorwin?

Die geheim lê in jou verbintenis met jou Skepper. Ons sien dat Kaleb se hele lewe om God gedraai het. Hy het gehandel na die wil van God en sy vertroue volkome op Hom geplaas. Ons lees in Josua 14 vanaf vers 10: ' “Van die tyd af dat die HERE dit vir Moses gesê het toe Israel deur die woestyn getrek het, het die HERE my in die lewe laat bly soos Hy beloof het, vyf en veertig jaar lank. Ek is nou 'n man van vyf en tagtig, maar ek is vandag nog net so sterk as die dag toe Moses my uitgestuur het. Die krag wat ek toe gehad het, het ek nou nog. Ek kan nog gaan oorlog maak en behoue terugkom. Gee my nou asseblief die bergwêreld waarvan die HERE daardie dag gepraat het. Jy het daardie dag gehoor dat daar Enakiete is en groot vestingstede. Miskien sal die HERE by my wees sodat ek hulle kan verower soos Hy beloof het.” Josua het sy seën uitgespreek oor Kaleb seun van Jefunne en aan hom Hebron as besitting toegeken. Daarom behoort Hebron tot vandag toe aan Kaleb seun van Jefunne, die Kenassiet. Dit is omdat hy die HERE die God van Israel getrou gevolg het.' En dan volg die beloning van Kaleb se geloof: “En Kaleb het die drie seuns van Enak: Sesai, Ahíman en Talmai, afstammelinge van Enak, daaruit verdrywe.” (Jos 15:14).

Vir ons is daar ook 'n stryd, die stryd teen die geestelike Enakiete. Die morele verval en vergrype van die mens is besig om die hele beskawing in die afgrond in te stuur. En die ergste van alles is dat hierdie morele verval ook sigbaar word in die Kerk. Hoe dikwels hoor ons: “Die Kerk moet hom aanpas by die tyd, anders gaan die Kerk dood”. Die oproep is om die Kerk só te vervorm dat dit by die vleeslike luste van die mense aanpas. Hoe skrikwekkend is dit nie! Die wêreldse sienings, die wêreld se najaag van materiële dinge, die wêreld se goedpraat van seksuele wanpraktyke en nog veel meer, word in die Kerk ingedra. Die boodskap is dus: die Kerk moet hom aanpas uit vrees dat dit tot niet kan gaan. Israel het gevrees dat die Enakiete hulle kon vernietig. Maar Kaleb was bereid om alleen te staan en homself in geloof aan God te onderwerp. 'n Hele geslag Israeliete het in die woestyn omgekom, nie as gevolg van van die Enakiete nie, maar omdat hulle hul nie aan die wil van God onderwerp het nie!

Die Heilige Gees is met Pinkster aan ons gegee, en die gelowige kind van God, die persoon wat homself/haarself ten volle aan die werking van die Heilige Gees oorgee, wéét wat die wil van God is en dink anders oor wat tans in die wêreld gebeur. In die woorde van Efesiërs: “ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.” En ons weet ook waar ons saligheid lê, want die Here Jesus het self gesê: “.... Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word.”

Weet jy dit ook?

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css