Die Weg

 

Julle sal krag ontvang

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” - Handelinge 1:8.

Lukas skryf 'n vervolg op sy eerste boek, die evangelie van Lukas. Daarin skryf hy oor die lewe van Jesus. In Handelinge gaan hy verder en vertel van die werk van die Heilig Gees. Ons weet nie wie die persoon Theofilus was aan wie hy skryf nie. Waarskynlik was hy 'n invloedryke persoon wat 'n Christen geword het. Die Here het hulle beveel om in Jerusalem te wag op die vervulling van Sy belofte waarvan Johannes 16 vol is en waar Hy die Trooster genoem word. Hulle neiging sou wees om na Galilea te gaan en daar te bly. Jesus het hulle mos ook daar ontmoet. Maar hulle moes in Jerusalem op die koms van die Heilige Gees wag. Hy sou hulle bekragtig en dan sou hulle getuienis van daar uitbrei: ”Want uit Sion sal die wet uitgaan en die Woord van die Here uit Jerusalem” (Jes 2:3).

Die belofte van die Heilige Gees is reeds deur die ou profete aangekondig. “Ek sal my Gees op jou kroos giet” (Jes 44:3), “En ek sal My Gees in julle binneste gee” (Eseg 36:27),  “En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees” (Joël 2:28). Die dissipels is deur Johannes met water gedoop. Gedurende die Pinksterfees in Jerusalem is die dissipels met Heilige Gees van God gedoop. Deur die Heilige Gees sou hulle krag ontvang om te getuig van Sy werke, Sy dood en Sy opstanding. Hulle sou in Jerusalem begin, in die hoofstad van die Jodedom. Dan sou hulle deur Judea, die Joodse land, na Samaria, die land van gemengde volke (half-Joods, half-heidens) gaan. Dan verder na die lande wat buite die gesigskring van die Jood lê: “En Hy sal 'n banier ophef vir die nasies in die verte, en Hy fluit vir die volk daar aan die einde van die aarde” (Jes. 5:26).

Ons sien in hierdie stukkie geskiedenis hoe die Here eenvoudige mense tot Sy diens opgeroep het en hoe Hy hulle deur die werking van die Heilige Gees toegerus het om oneindig meer te kon doen as wat hul ooit sou kon dink. Dit geld ook vandag nog, vir jou en vir my, as ons na Sy woorde wil luister en onsself toewy aan dít waartoe Hy ons ook roep.

GEBED: Dankie, Here, vir U Heilige Gees. Amen.

Uit: 'n Lig vir my pad deur Nig Sans. - Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM )
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css