Die Weg

 

Die wysheid van God aan ons geopenbaar deur die Gees

Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. - 1 Korintiërs 2:10.

Ons lees in Johannes 3 hoe die Here Jesus met Nikodemus praat oor die verborgenheid en die werkinge van die Heilige Gees. Dan sê Hy: “Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.” En ons teksvers sê dat die Gees te doen het met die verborgenhede van God. In die vorige verse word daar gehandel oor die wysheid wat nie van hierdie wêreld is nie, die wysheid van God wat bedek is. Hierdie bedekte of verborge wysheid word aan ons geopenbaar deur die Gees van God. Hierdie openbaring het betrekking op alles wat te doen het met die ewige werklikhede. So is dit dan nie “die wysheid van die mense” wat vir ons God se heilsgeheim verklaar nie, maar dit geskied “deur die krag van God.”

Die apostel leer ons ook dat daar 'n onderskeid is tussen die kennis van die “heersers van hierdie wêreld”, en die kennis wat ons deur die Gees ontvang. Die kennis van die heersers van hierdie wêreld is die wetenskap wat ons deur ons sintuie ontvang. Dit het te doen met die tydelike en die stoflike dinge. Ons kan alles weet van die fisiese wêreld om ons, tot in die fynste besonderhede, en tog niks weet van die onsienlike nie. Ja, want hulle het selfs ook die Here van die heerlikheid gekruisig (vers 8). Dit is nie deur ons sintuie dat ons van die verborge wysheid weet nie, maar dit is deur die Heilige Gees dat ons tot die kennis van die ewige dinge kom. 

Wat is hierdie diepste geheimenisse van God? In die volgende vers word daar gesê dat hierdie diepste geheimenisse van God alles is wat aan God behoort. En wat aan God behoort, is die ondeurgrondelikheid van God. Daarvan word dikwels in die Skrif gepraat: “By wie wil julle My vergelyk en My net so maak en My gelykstel, dat ons eenders kan wees?” (Jes 46:5) “O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë!” (Rom 11:33). Só moet ons aan die dieptes van God dink. Nou sê Paulus dat die Heilige Gees die dieptes van God ondersoek (53-vertaling).

In die wetenskaplike taal van ons tyd word die woord navorsing gebruik, en deur navorsing het die manne en vroue van die wetenskap in die dieptes van die natuur ingegaan en wonderlike dinge ontdek. Paulus praat híér van navorsing van 'n ander aard - die navorsing van die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk in ons, en met die Heilige Gees kan ons meer en meer van God se heilsgeheim ontdek. Laat ons bid dat die Heilige Gees vir ons 'n Leidsman mag wees in álle dinge, ál die waarheid: die dieptes van God.

Uit: Die Stille Uur deur JD Kestel (saamgestel en effens verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css