Die Weg

 

My tye in U hand

My tye is in u hand.” - Psalm 31:16 (53-vertaling).

In hierdie Psalm van Dawid sien ons die hoogtes en dieptes in sy gemoed. Maar tog sien ons ook sy diepste omgang met die Here deur die werking van die Heilige Gees. Dit wys aan ons hoe die mens, deur sy geloof in God, oorwinning oor sy omstandighede kan verkry. Die Psalm begin met 'n geloofsgetuienis en eindig ook daarmee. Maar dit spreek ook van vrees en diepe nood. En daarin kan die Here alleen die uitkoms gee. Dit is 'n Psalm van geestelike hoogtepunte en geestelike laagtepunte. Dawid kla oor alles wat hom oorgekom het. Maar hy sien ook die oorsaak daarvan in vers 11: “my krag struikel deur my ongeregtigheid, en my gebeente teer uit.” (53-vertaling).

Die lig van die Heilige Gees bring ons tot insig van onsself, want ons is almal sondaars voor God. Maar Dawid staan nie daarby stil nie, en moet ons dit ook op onsself van toepassing maak. Deur die geloof aanvaar en bely hy wie hy werklik is teenoor die Here, maar dan kyk hy op na die genade van God. Die Here het gesê: “My volk is jy” (Jes 51:16; Hos 2:23). Daarom mag hy sê: “U is my God”. Dawid vertrou op die Here en kan dus sê: “My tye is in U hand”. Job bely dit met dié woorde: “As dan sy dae vasgestel is, die getal van sy maande by U is, U vir hom grense gestel het waar hy nie oor kan gaan nie” (Job 14:5). Dit is iets waarmee 'n mens rekening moet hou. “Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe” (Pred 3:2).

Ons is nie gebore om te sterwe nie. Die dood het gekom omdat die mens sy God verlaat het en ongehoorsaam aan Hom was. Die oordeel wat God by die sondeval uitgespreek het, dra elkeen van ons in ons om. Maar deur Jesus Christus se dood en opstanding, en ons geloof in Hom, is daar verlossing. Dan word die uur van ons sterwe die uur van bevryding.

Die teks sê vir ons egter heelwat meer. Dit wys vir ons op die gang van die lewe, dít wat op ons pad kan kom. Dawid vertrou dit aan God toe. Dit is vir hom die troos: dat hy weet dat God alles beheer en regeer. Dat hy alles uit God se hand ontvang. En dit geld net so vir ons. Dit bring dankbaarheid in voorspoed, geduld in teenspoed en vertroue vir die toekoms mee.

ds H Paul  in die Kerkbode van die Gereformeerde gemeente Moerkapelle, Nederland (baie verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css