Die Weg

 

Die Hemele geopen

Hy sal neerdaal soos reën op die grasveld, soos buie - ’n swaar reën op die aarde. - Psalm 72 : 6 (53-vertaling).

En laat ons ken - laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.  - Hosea 6: 3 (53-vertaling).

Vir die inwoners van Palestina was reën die beeld van lewe en ryke belofte. Mens en dier is diep afhanklik van die reën, en dit is daarom ook geen wonder dat seëninge uit die hand van God so dikwels met reën vergelyk nie.

Ook by die heilsverwagting van die komende Messias, in die Ou Testament, word die beeld van reën gebruik. In Psalm 72 praat Salomo profeties van die aanstaande regering van die Messias-koning wanneer hy sê: “Hy sal neerdaal soos die reën op die grasveld”. En die profeet Hosea wys daarop dat die Here tot sy volk kom so seker soos die reën na 'n lange droogte.

Die Almagtige het Hom onder die Ou Verbond op 'n heel besonderse manier aan sy uitverkore volk geopenbaar. Nie deur 'n geskrif nie, maar deur sy ontmoeting met hulle op die berg Sinaï, by die instelling van die seremoniële godsdiens, en later, deur die getuienis van sy profete. Ook hierdie selfopenbaring van God is deel van die seën waarvan hier ter sprake is.

Na die hitte en die droogte kom die reën as 'n verkwikking. Dit deurnat die aarde. Dit bring nuwe lewe te voorskyn. Net so bring die aanraking met Jesus Christus deur sy Woord lafenis vir die vermoeide en hongerige siel. God se Woord dring deur ons hele bestaan en maak ons weer lewend na die Goddelike eis (Ps 119:25). En soos die reën verkwikking bring vir sowel die saailand as die berge en die grasvlaktes, so is God se Woord daar tot heil van alle mense, hoe uiteenlopend hul behoeftes ook al mag wees.

Hoe is ons nie bevoorreg bo die gelowiges van die Ou Verbond nie! Ons besit die volle geopenbaarde waarheid op skrif: die Heilsboodskap. Die koms van Jesus Christus het reeds heerlike werklikheid geword. Die sluise van die hemele is ten volle geopen!

Uit: My Tye in U Hand - Ds H C de Wet
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css