Die Weg

 

Hoop en Vertroosting

Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees. - Romeine 15:4.

Hoe baie krag sit daar nie in hierdie een sin nie! Dit werp vir ons duidelike lig op die inhoud en betekenis, en die gesag en die krag van die Skrif in ons daaglikse lewe. Dit dek die verlede (wat lank reeds opgeteken is), die hede (dit gee vandag vir ons standvastigheid en bemoediging) en die toekoms (die hoop wat dit in ons nalaat). In die res van die hoofstuk sien ons ook sy Goddelike oorsprong, dat die Skrif deur God self tot ons opbou en vertroosting gegee is, soos ons dit ook vind in Jesaja 59:21: “My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie.

God skenk aan ons lankmoedigheid, vertroosting en hoop. Hy is die fontein van hierdie seëninge wat deur sy geïnspireerde Woord in ons harte en lewens invloei om ons te versterk.

Daar is hoop in die Skrif. Die Woord is aan ons gegee om ons met hoop te vervul. Mense wat hoop in hul harte omdra lei 'n godvrugtige lewe. Hierdie hoop wat aan ons gegee word beteken:

1. Die hoop op verlossing rig ons lewe: “Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm.” (1 Tes 5:8).

2. Die seën wat daar vir ons wag, maak ons los van die wêreld: “Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn.” (Titus 2:13).

3. Die hoop op die opstanding en 'n ewige lewe bepaal ons optrede: “Ek het my hoop op God gestel, en net soos hulle verwag ek dat alle mense, goeies en slegtes, uit die dood sal opstaan. Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê.” (Hand 24:15-16).

4. Dan verheug ons ons in die heerlikheid waaraan ons deel sal hê: “God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid.” (Kol 1:27).

Dit is ons goeie hoop, 'n lewendige hoop. Dit is die hoop van die Evangelie van Jesus Christus. “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word.” (1 Pet 1:3).

S D Gordon in Fill me with Hope (effens verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css