Die Weg

 

Wanneer die ware kennis ontbreek

Ek is 'n Jood wat in Tarsus in Silisië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem grootgeword. As leerling van Gamaliël is ek volgens die streng opvatting van die wet van die voorvaders opgevoed, en ek was net so 'n kampvegter vir God soos julle almal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus volg, totaal uitroei. Mans sowel as vrouens het ek gevange geneem en in tronke laat stop.” - Handelinge 22:3-4.

Handelinge vertel vir ons van 'n hooggeleerde man. Hy het immers sy onderrig ontvang van een van die beste leermeesters van sy tyd. Iets waarop hy kon roem. Die man se naam was Paulus en sy leermeester was Gamaliël. In die anale van die Judaïsme word Gamaliël as die grootste leermeester van sy tyd beskryf. Gamaliël het ook 'n belangrike posisie in die hoogste hof in Jerusalem beklee.

Ja, Paulus kon tereg daarop roem dat hy aan die voete van Gamaliël sy opleiding ontvang het (Hand 22:3; 53-vertaling). En dít wat Paulus geleer het, het hy ook met uitermate ywer uitgeleef (Hand 22:4). Tot op 'n dag ......! Want al hierdie kennis en ywer van hom was totaal misplaas. Hy het die ware kennis kortgekom. Hy kon later op sy eie lewe terugkyk en sê dat die werklike kennis by hom ontbreek het en dat hy die Christene uit onkunde vervolg het (1 Tim 1:13; Hand 26:9-11). Sy diepere kennis en wysheid het hy van 'n ander Leermeester ontvang, van Jesus Christus (Handeling 26:16 -25). In sy brief aan die Filippense bevestig hy dit as hy sê: “Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry.” (Filip 3:7-8). 

Sal ons ook later moet sê dat al ons kennis waardeloos was? Sal ons verkies om in onkunde te leef, of sal ons nie ook eerder aan die voete van ons Leermeester ons insig en kennis wil gaan verkry nie? “Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus, en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind.” (Kol 2:2-3). Sal ons dan nog die kennis van ons wêreldse leermeesters bo die kennis ag wat van Christus kom?

- dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css