Die Weg

 

Brandende hoop

Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” - Lukas 24:32.

Dit was twee verslae en bedrukte dissipels van Jesus wat hulle op die pad na Emmaus bevind het. Hulle was in diep gesprek op hierdie eerste dag van die nuwe week nadat Jesus gekruisig is. Watter hoop bly nou vir hulle oor!  Hulle houding teenoor Jesus was een van: “O, ons het in Hom geglo, ons was lief vir Hom, Hy het dit goed bedoel, maar.... Ons het gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos”.  Maar nou het hul hoop in stof en as verdwyn. Daardie hoop wat in hulle gebrand en vir hulle 'n ligbaken was in die dae toe Hy nog steeds deel van hulle was. Want soos die meeste Jode het hulle geglo dat die komende Messias hulle uit die mag van hulle oorheersers sou verlos.

Dit is die prentjie wat ons kan skilder van die twee dissipels op weg na Emmaus. Dit is, totdat 'n skynbare vreemdeling by hulle aangesluit en met hulle begin praat het oor die dinge wat in Jerusalem gebeur het. Dit is eers later dat hulle sou agterkom wie hierdie Vreemdeling werklik was!

Hoe het die opgestane Here hierdie volgelinge van Hom hanteer wat al hulle hoop op die toekoms verloor het? Hoekom het Hy in die eerste plek na hulle toe gekom? Jesus het na hulle gekom want Hy was hulle Herder en Hy het geweet  van die stryd wat daar in hul binneste gewoed het. Hy het geweet van die twyfel wat daar in hulle harte geheers het. Maar hoe het Hy daarop reageer? Wat het Hy vir hulle gesê? Nee, dit was niks opspraakwekkend of nuut nie. Hy kon vir hulle gesê het: “Kyk, dis ek, Jesus. Ek het opgestaan .....”. Maar Hy doen dit nie; nie toe al nie. Hy berispe hulle oor hul gebrek aan insig en geloof in dié dinge wat oor Hom in die Skrifte opgeteken staan. Vervolgens lê Hy die Skrifte aan hulle uit. Terwyl hulle in stilte verder stap en na Hom luister het die hoop weer in hulle harte begin brand. Maar dit was 'n nuwe, 'n groter hoop as wat hulle voorheen gehad het. Nou eers het hulle werklik verstaan ...... Verstaan ons ook? Verstaan ons ook wat die Skrif ons leer en laat dit ook die hoop in ons ontbrand?

G Campbell Morgan in Fill Me with Hope (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css