Die Weg

 

Onder die heerskappy van Christus

Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. - Kolossense 1:13.

Ons het die vorige keer gewys dat baie mense gebuk gaan onder die mag van die duisternis en dus nie weet waarheen hulle op pad is nie. Maar óns weet dat die Here 'n groot wonder beskik het. Dít wat geen mens kan doen nie, het Hy met sy goddelike krag gedoen. Hy het ons naamlik oorgeplaas na die koninkryk van sy Seun. Ons staan nou onder die genadige heerskappy van Christus. Hy is geen slawedrywer nie, maar die groot Herder van sy skape. Hy laat ons wei en lei ons na die heerlikheid wat in Psalm 23 beskryf word.

Jesus Christus, die groot Herder van die skape, is die beeld van die onsienlike God. As gesant van sy Vader het Hy die Vader op aarde verteenwoordig en het Hy gedoen wat sy Vader van Hom verwag het. Daarom kon Hy sê: “Wie My gesien het, het die Vader gesien” (Joh 14:9). En die Here Jesus Christus is ook die eersgeborene van die ganse skepping. Dit wil sê, Hy het volstrekte, absolute seggenskap in die skepping. En as die eersgeborene van die ganse skepping plaas Hy ons met Sy verlossing weer op ons oorspronklike plek in die wêreld van God. Dit is nou die heerlikheid van sy verlossing: ons kom weer dáár waar die Vader vir ons, van ewigheid af, bestem het. En Christus is ook die eersgeborene uit die dode. En as eersgeborene uit die dode heers Christus oor ons met só 'n mag en heerlikheid, dat Hy ons binnekort as kinders van die opstanding, heilig en onbesmet, aan sy Vader sal toon.

In Christus, die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die ganse skepping, die begin en die eersteling uit die dode, is ons dus volkome veilig teen elke mag of krag of heerskappy wat Hy aan die kruis ontwapen en openlik tentoongestel het (Kol 2:15). So het Christus almal wat tot geloof gekom het, verlos uit die magte van die duisternis. Hy het aan ons bewys dat Hy alle mag in die hemel en op die aarde het. Christus is ons enigste Here en Meester (Jud 4). Hy het ons verlos van alle angs vir die hede en die toekoms, ook noudat ons die eindtyd se magte sien opkom en ons horison donker en dreigend word.

As ons dan so veilig toevertrou is aan Christus, wat die beeld is van die onsienlike God, laat ons dan ook alle angs aflê vir vandag en môre. Niemand kan ons uit Sy hand ruk wat Heerser en Here is nie; wat bo alles is en in alles die Eerste is in mag en heerskappy.

Uit: Gedenkt en Gelooft deur ds ET van den Born
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css