Die Weg

 

Lewe na die beloftes van God

Maar die HERE sê vir Moses: Sou die hand van die HERE te kort wees? - Numeri 11:23 (53-vertaling)
Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. - 2 Korintiërs 1:20 (53-vertaling).

Alles in die lewe kom neer op die “in Hom”. Alles wat ons met reg van God verwag en voor mag bid, is in Jesus Christus te vind. Ons moet daaroor nadink wat God deur Jesus Christus alles vir ons gedoen het en ook kan doen.

Ons moet rustig gaan sit en nadink oor die lewe, woorde, optrede, lyde en sterwe van Jesus om te besef wat God belowe het en wat Hy tot vervulling gebring het: dit is 'n feit dat ons altyd in die nabyheid en in die teenwoordigheid van God mag lewe en dat hierdie lewe in Hom 'n hele nuwe lewe is; dat daar niks vir ons onmoontlik is nie, omdat niks vir God onmoontlik is nie; dat geen aardse mag vir ons sonder die wil van God kan aanraak nie, en dat gevaar en nood ons nader aan God bring; dat ons op niks aanspraak kan maak nie, maar tog vir alles kan vra. Dit is gewis dat daar na ons lyding weer vreugde sal wees en na ons sterwe weer lewe sal wees. Ons kan seker wees dat ons in alles deel het aan 'n goddelike gemeenskap wat ons dra. In dit alles het God in Jesus ja en amen gesê. Hierdie ja en amen is die vaste grond waarop ons staan.

In hierdie onstuimige tyd verloor ons altyd weer uit die oog waarom die lewe nog waarde het, waarom dit die moeite werd is om te leef. Ons dink dat as ander mense kan leef, daar vir ons ook sin in die lewe is. Maar inderwaarheid is dit ietwat anders: as die aarde waardig genoeg bevind is om Jesus Christus as mens te dra, as 'n mens soos Jesus geleef het, dan en dan alleen het dit vir ons mense 'n sin om te lewe. As Jesus nie geleef het nie, sou ons lewens betekenisloos wees ten spyte van al die ander mense wat ons ken, bewonder en liefhet. Selfs die sin vir die lewe wat ons soek in 'n loopbaan, kan tot niet gaan as die betekenis en omvang van hierdie loopbaan verdwyn. In plaas daarvan om dus te vra of ons lewe 'n sin het, moet ons eerder vra of ons leef na die beloftes van God. Ons leef vanuit die belofte van God sodat ons Hom kan verheerlik.

Uit Dietrich Bonhoeffer se briewe uit die gevangenis: 21 Augustus 1944. (vereenvoudig ter wille van verstaanbaarheid).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css